Podnikateľ > Trhový predaj

Trhový predaj

Predaj na trhovisku, príležitostných trhoch poriadaných mestom alebo ambulantný predaj rieši Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 1/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb  na trhových miestach v meste Kežmarok.

Poplatky, ktoré súvisia s trhovým predajom rieši VZN č. 4/2005 o miestnych daniach v článku III.

Predávajúci je povinný predložiť  správcovi trhoviska, správcovi trhového miesta s ambulantným predajom a orgánu dozoru::

 • doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie
  služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti

 • povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za
  predajné zariadenie alebo predajnú plochu alebo doklad o zaplatení vstupného na
  príležitostných trhoch

 • zdravotný preukaz  a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to
  vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb

 • pri predaji húb doklad o ich znalosti

 • pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu

 • doklad o nadobudnutí tovaru / doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných
  použitých výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve/

 • autorizovanú inšpekčnú knihu.


Pre príležitostné trhy sa určuje verejné priestranstvo ulíc: Starý trh, Dr.Alexandra, Hlavné námestie, Hradné námestie.
Interaktívna mapa mesta

 

Všetky záležitosti ohľadom organizácie predajných trhov Vám zodpovie oddelenie majetkovoprávne a správy majetku
Vedúci oddelenia : Ing. Agáta Perignáthová
Telefón : 052 / 466 01 24
Ďalšie tel. čísla: 052 / 466 01 21, 052 / 466 01 22
E-mail : majetkove@kezmarok.sk

 

Vyhľadávanie

Kalendár predajných trhov

 • Vianočné trhy - december
 • Jarné trhy - apríl
 • Letné trhy - jún
 • Eľro - 2.júlový víkend
 • Jesenné trhy - október
 • Zimné trhy - december


Bližšie info
052 / 466 01 24

Úradné hodiny

Po: 8.00-15.00
Ut:8.00-15.00
St: 8.00-16.30
Št:8.00-15.00
Pi: 8.00-14.30