Oddelenie organizačno-správne

Oddelenie ekonomické

Dokumenty na stiahnutie

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Dokumenty na stiahnutie

Oddelenie sociálnych vecí

Oddelenie územného plánu, životného prostredia


Dokumenty na stiahnutie

 • Sadzobník správnych poplatkov - XLS [ Formát XLS, veľkosť 75 kB 75 kB ]
 • Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby - DOC [ Formát DOC, veľkosť 38 kB 38 kB ] | PDF [ Formát PDF, veľkosť 127 kB 127 kB ]
 • Žiadosť o povolenie odstrániť stavbu - DOC [ Formát DOC, veľkosť 35 kB 35 kB ] | PDF [ Formát PDF, veľkosť 24 kB 24 kB ]
 • Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením podľa § 68 zákona č. 50/1976 Zb. ( stavebný zákon ) - DOC [ Formát DOC, veľkosť 41 kB 41 kB ] | PDF [ Formát PDF, veľkosť 130 kB 130 kB ]
 • Návrh na kolaudáciu stavby ( nadstavby, prístavby a pod. ) podľa § 79 zák. č. 50/1976 Zb. ( stavebný zákon ) v znení noviel a vydanie kolaudačného rozhodnutia - DOC [ Formát DOC, veľkosť 39 kB 39 kB ] | PDF [ Formát PDF, veľkosť 130 kB 130 kB ]
 • Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - DOC [ Formát DOC, veľkosť 42 kB 42 kB ] | PDF [ Formát PDF, veľkosť 132 kB 132 kB ]
 • Ohlásenie drobnej stavby, stavebnej úpravy v zmysle stavebného zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov – žiadosť o udelenie súhlasu - DOC [ Formát DOC, veľkosť 35 kB 35 kB ] | PDF [ Formát PDF, veľkosť 23 kB 23 kB ]
 • Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie - DOC [ Formát DOC, veľkosť 36 kB 36 kB ] | PDF [ Formát PDF, veľkosť 24 kB 24 kB ]
 • Žiadosť o povolenie umiestnenia a prevádzkovania malého zdroja znečisťovania ovzdušia - DOC [ Formát DOC, veľkosť 36 kB 36 kB ] | PDF [ Formát PDF, veľkosť 120 kB 120 kB ]
 • Žiadosť o povolenie záberu verejného priestranstva - DOC [ Formát DOC, veľkosť 32 kB 32 kB ] | PDF [ Formát PDF, veľkosť 20 kB 20 kB ]
 • Žiadosť o určenie súpisného čísla - DOC [ Formát DOC, veľkosť 35 kB 35 kB ] | PDF [ Formát PDF, veľkosť 23 kB 23 kB ]
 • Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby - DOC [ Formát DOC, veľkosť 32 kB 32 kB ] | PDF [ Formát PDF, veľkosť 20 kB 20 kB ]
 • Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny - DOC [ Formát DOC, veľkosť 35 kB 35 kB ] | PDF [ Formát PDF, veľkosť 22 kB 22 kB ]
 • Žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie - DOC [ Formát DOC, veľkosť 32 kB 32 kB ] | PDF [ Formát PDF, veľkosť 20 kB 20 kB ]
 • Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k dokumentácii stavby - DOC [ Formát DOC, veľkosť 33 kB 33 kB ] | PDF [ Formát PDF, veľkosť 22 kB 22 kB ]
 • Žiadosť o vydanie parkovacej karty- DOC [ Formát DOC, veľkosť 38 kB 38 kB ]

Vyhľadávanie

Kalendár predajných trhov

 • Vianočné trhy - december
 • Jarné trhy - apríl
 • Letné trhy - jún
 • Eľro - 2.júlový víkend
 • Jesenné trhy - október
 • Zimné trhy - december


Bližšie info
052 / 466 01 24

Úradné hodiny

Po: 8.00-15.00
Ut:8.00-15.00
St: 8.00-16.30
Št:8.00-15.00
Pi: 8.00-14.30