Podnikateľ > Investičné akcie

Investičné akcie

Podnikanie v Kežmarku Neustále zlepšovanie podnikateľského prostredia a snaha o kontinuálne oživovanie hospodárskeho života je jednou z priorít a strategických cieľov mesta Kežmarok.

Mesto vynakladá úsilie o rozvoj infraštruktúry priemyselného parku, podporuje zvyšovanie miery investícií do výrobných oblastí nenarušujúcich životné prostredie, snaží sa o neustále zlepšiovanie komunikácie medzi samosprávou, občanmi, inštitúciami na trhu práce a podnikateľskými subjektami.

Zároveň sa snaží posilniť oblasť cestovného ruchu ako hospodárskeho odvetvia vedúceho k ekonomickej prosperite a zviditeľňovaniu regiónu.

Celé toto úsilie sa odzrkadluje aj na jednotlivých strategických cieľoch Programu rozvoja mesta na roky 2008 – 2013.

Podnikanie v Kežmarku sa - samozrejme okrem zákonov platných na celom území Slovenskej republiky - riadi Všeobecne záväzným nariadením č. 3/1995 o podnikaní na území mesta Kežmarok, ktoré upravuje podmienky podnikania okrem predaja na trhovisku a ambulantného predaja, ako aj kontrolu nad ich dodržiavaním.

Predaj na trhovisku, príležitostných trhoch poriadaných mestom alebo ambulantný predaj rieši Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 1/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Kežmarok.

Poplatky, ktoré súvisia s trhovým predajom rieši VZN č. 4/2005 o miestnych daniach v článku III.

Vyhľadávanie

Kalendár predajných trhov

  • Vianočné trhy - december
  • Jarné trhy - apríl
  • Letné trhy - jún
  • Eľro - 2.júlový víkend
  • Jesenné trhy - október
  • Zimné trhy - december


Bližšie info
052 / 466 01 24

Úradné hodiny

Po: 8.00-15.00
Ut:8.00-15.00
St: 8.00-16.30
Št:8.00-15.00
Pi: 8.00-14.30