Občan > Územné plánovanie

Územné plánovanie

Oznámenie o prerokovaní strategického dokumentu- zmena ÚPN mesta Kežmarok- rodinný dom Suchá hora.


[18.12.2014, Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného konania]
VZN mesta Kežmarok k Územnému plánu
Mesto Kežmarok uverejňuje Všeobecne záväzné nariadenia týkajúce sa Územného plánu mesta Kežmarok:...
[12.11.2013, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Územný plán mesta Kežmarok
Mesto Kežmarok uverejňuje Územný plán mesta Kežmarok:...
[7.6.2013, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Návrh Zmeny Územného plánu centrálnej mestskej zóny mesta Kežmarok - Plocha občianskej vybavenosti - čistopis
Mesto Kežmarok uverejňuje čistopis Návrhu Zmeny Územného plánu centrálnej mestskej zóny mesta Kežmarok - Plocha občianskej vybavenosti: ...
[23.11.2012, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Návrh Zmeny Územného plánu centrálnej mestskej zóny mesta Kežmarok - Areál bývalých kasární - čistopis
Mesto Kežmarok uverejňuje čistopis Návrhu Zmeny Územného plánu centrálnej mestskej zóny mesta Kežmarok - Areál bývalých kasární:...
[23.11.2012, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Návrh VZN mesta Kežmarok č. /2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu obce Kežmarok - doplnok č. 21 k VZN č. 3/ 2002 zo dňa 26.11.2002, ktorým bola vyhlásená záväzná časť ÚPN obce Kežmarok
Návrh Všeobecné záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. /2012 , ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu obce K...
[1.10.2012, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Zmeny Územného plánu centrálnej mestskej zóny Kežmarok – Plocha občianskej vybavenosti
O Z N Á M E N I E Mesto Kežmarok ako obstarávateľ Zmeny Územného plánu centrálnej mestskej zóny Kežmarok – Plocha občianskej vybavenosti ...
[23.7.2012, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Zverejnenie návrhu Zmeny Územného plánu centrálnej mestskej zóny Kežmarok - Zmiešané funkcie, areál bývalých kasární
Mesto Kežmarok ako obstarávateľ Zmeny Územného plánu centrálnej mestskej zóny Kežmarok – Zmiešané funkcie, areál bývalých kasární v súlade s §...
[13.7.2012, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o zmene hranice katastrálneho územia Kežmarok a katastrálneho územia Ľubica, okres Kežmarok
Správa katastra Kežmarok oznamuje verejnou vyhláškou Rozhodnutie o zmene hranice katastrálneho územia Kežmarok a katastrálneho územia Ľubica, okres Ke...
[27.6.2012, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Územný plán centrálnej mestskej zóny Kežmarok
Územný plán centrálnej mestskej zóny KežmarokMestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 06. 11. 2008 schválilo územný plán centrálnej mestskej zón...
[19.11.2008, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
<< Späť | 1 | Ďalej >>

Vyhľadávanie

Úradné hodiny

Hodiny pre verejnosť:

Pondelok   8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 16.30
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.30

Hlavné námestie 1,
060 01 Kežmarok
Potrebujete informáciu?
Bezplatné Wi-FiWebkamera mesta Kežmarok
Videoklip Kežmarok 2015

Virtuálna prehliadka mesta

Virtuálna prehliadka mesta
Fotogaléria

Festival remesiel EĽRO

Európske ľudové remeslo

Legendárium súťaž

Legendárium súťaž
Verejné obstarávanie
Mestské kultúrne stredisko
Verejné obstarávanie MsKS

Kalendár kultúr. podujatí

Kam v regióne

Kam v regióne

Ponuka majetku mesta

Ponuka majetku mesta

Mestské dotácie

Kino Iskra

Kino Iskra
Filmový klub Iskra
Audiovizuálny fond

Projekt aktívne starnutie

Aktívne starnutie