Občan > Tlačivá na stiahnutie

Oddelenie organizačno-správne

Oddelenie ekonomické

Dokumenty na stiahnutie

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Dokumenty na stiahnutie

Oddelenie sociálnych vecí

Oddelenie územného plánu, životného prostredia


Dokumenty na stiahnutie

 • Sadzobník správnych poplatkov - XLS [ Formát XLS, veľkosť 75 kB 75 kB ]
 • Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby - DOC [ Formát DOC, veľkosť 38 kB 38 kB ] | PDF [ Formát PDF, veľkosť 127 kB 127 kB ]
 • Žiadosť o povolenie odstrániť stavbu - DOC [ Formát DOC, veľkosť 35 kB 35 kB ] | PDF [ Formát PDF, veľkosť 24 kB 24 kB ]
 • Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením podľa § 68 zákona č. 50/1976 Zb. ( stavebný zákon ) - DOC [ Formát DOC, veľkosť 41 kB 41 kB ] | PDF [ Formát PDF, veľkosť 130 kB 130 kB ]
 • Návrh na kolaudáciu stavby ( nadstavby, prístavby a pod. ) podľa § 79 zák. č. 50/1976 Zb. ( stavebný zákon ) v znení noviel a vydanie kolaudačného rozhodnutia - DOC [ Formát DOC, veľkosť 39 kB 39 kB ] | PDF [ Formát PDF, veľkosť 130 kB 130 kB ]
 • Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - DOC [ Formát DOC, veľkosť 42 kB 42 kB ] | PDF [ Formát PDF, veľkosť 132 kB 132 kB ]
 • Ohlásenie drobnej stavby, stavebnej úpravy v zmysle stavebného zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov – žiadosť o udelenie súhlasu - DOC [ Formát DOC, veľkosť 35 kB 35 kB ] | PDF [ Formát PDF, veľkosť 23 kB 23 kB ]
 • Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie - DOC [ Formát DOC, veľkosť 36 kB 36 kB ] | PDF [ Formát PDF, veľkosť 24 kB 24 kB ]
 • Žiadosť o povolenie umiestnenia a prevádzkovania malého zdroja znečisťovania ovzdušia - DOC [ Formát DOC, veľkosť 36 kB 36 kB ] | PDF [ Formát PDF, veľkosť 120 kB 120 kB ]
 • Žiadosť o povolenie záberu verejného priestranstva - DOC [ Formát DOC, veľkosť 32 kB 32 kB ] | PDF [ Formát PDF, veľkosť 20 kB 20 kB ]
 • Žiadosť o určenie súpisného čísla - DOC [ Formát DOC, veľkosť 35 kB 35 kB ] | PDF [ Formát PDF, veľkosť 23 kB 23 kB ]
 • Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby - DOC [ Formát DOC, veľkosť 32 kB 32 kB ] | PDF [ Formát PDF, veľkosť 20 kB 20 kB ]
 • Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny - DOC [ Formát DOC, veľkosť 35 kB 35 kB ] | PDF [ Formát PDF, veľkosť 22 kB 22 kB ]
 • Žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie - DOC [ Formát DOC, veľkosť 32 kB 32 kB ] | PDF [ Formát PDF, veľkosť 20 kB 20 kB ]
 • Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k dokumentácii stavby - DOC [ Formát DOC, veľkosť 33 kB 33 kB ] | PDF [ Formát PDF, veľkosť 22 kB 22 kB ]
 • Žiadosť o vydanie parkovacej karty- DOC [ Formát DOC, veľkosť 38 kB 38 kB ]

Vyhľadávanie

Úradné hodiny

Hodiny pre verejnosť:

Pondelok   8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 16.30
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.30

Hlavné námestie 1,
060 01 Kežmarok
Potrebujete informáciu?
Bezplatné Wi-FiWebkamera mesta Kežmarok
Videoklip Kežmarok 2015

Virtuálna prehliadka mesta

Virtuálna prehliadka mesta
Fotogaléria

Festival remesiel EĽRO

Európske ľudové remeslo

Legendárium súťaž

Legendárium súťaž
Verejné obstarávanie
Mestské kultúrne stredisko
Verejné obstarávanie MsKS

Kalendár kultúr. podujatí

Kam v regióne

Kam v regióne

Ponuka majetku mesta

Ponuka majetku mesta

Mestské dotácie

Kino Iskra

Kino Iskra
Filmový klub Iskra
Audiovizuálny fond

Projekt aktívne starnutie

Aktívne starnutie