Občan > Školy a domovy mládeže
  • Materské školy

Organizácia Riaditeľ Kontakt
MŠ, Možiarska 1, Kežmarok Mgr. Elena Malinová 052 / 452 2751
Možiarska 1, 06001 Kežmarok
www.msmoziarska.sk
msmoziarska@post.sk
MŠ, Cintorínska 3, Kežmarok Bc. Želmíra Hanisková 052 / 452 3019
Cintorínska 3, 06001 Kežmarok
www.mscintorinska-3kk.edupage.org
zelmira.haniskova@gmail.com
Súkromná MŠ, Kušnierska brána 3, Kežmarok Jana Štogerová 052 / 452 3722
Kušnierska brána 3, 06001 Kežmarok
jankast@mail.t-com.sk
MŠ, K. Kuzmányho 41, Kežmarok Zuzana Mazúchová 052 / 456 8724
K. Kuzmányho 41, 06001 Kežmarok
www.mskuzmanyhokk.edupage.sk
mskuzmanyhokk@centrum.sk
MŠ, Severná 5, Kežmarok Jarmila Kopkášová 052 / 452 2462
Severná 5, 06001 Kežmarok
www.msseverna.edupage.org
kopkasovaseverna@centrum.sk
Súkromná MŠ pri DDS, Kežmarok PhDr. Terézia Semaňáková, PhD 052 / 452 3443
Záhradná 2, 060 01 Kežmarok
dds-kk@ddsanatorium.sk
www.ddsanatorium.sk
Základná škola s materskou školou sv. Kríža PaedDr. Pavol Krajči 052 / 456 5002
Petržalská 21, 060 01 Kežmarok
www.zspetkk.edupage.org
info@skola-sv-kriza.sk
riaditel@skola-sv-kriza.sk
  • Základné školy

Organizácia Riaditeľ Kontakt
ZŠ, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok PaedDr. Iveta Slovíková 052 / 452 3029
Dr. Daniela Fishera 2, 060 01 Kežmarok
zsfiskk.edupage.sk
zsfischera@zsfiskk.sk
ZŠ-Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok Mgr. Miroslav Beňko 052 / 452 3983
Hradné námestie 38, 060 01 Kežmarok
www.zshradnekk.edu.sk
riaditel@grundschule.sk
ZŠ, Nižná brána, Kežmarok PaedDr. Dušan Tokarčík

052 / 452 3028
Nižná brána 8, 060 01 Kežmarok
www.zsnizbkk.edupage.sk
riaditelnbkk@gmail.com

Základná umelecká škola Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok Ján Levocký 052 / 452 3023
Hviezdoslavova 12, 060 01 Kežmarok
www.zusantonacigera.sk
zus.kk@stonline.sk
Základná umelecká škola, Petržalská 21, Kežmarok Mgr. Peter Pavličko
- poverený zastupovaním počas materskej dovolenky
052 / 452 3145
Petržalská 21, 060 01 Kežmarok
zusdrfischera@stonline.sk

Špeciálna škola, Kostolné námestie 28, Kežmarok

Mgr. Anton Vojtičko 052 / 452 3690
Kostolné nám. 28, 060 01 Kežmarok
szskezmarok@centrum.sk
Základná škola s materskou školou sv. Kríža PaedDr. Pavol Krajči 052 / 456 5002
Petržalská 21, 060 01 Kežmarok
www.zspetkk.edupage.org
skola@zspetkk.edu.sk
  • Stredné školy

Názov Riaditeľ Kontakt
Gymnázium P.O. Hviezdoslava, Kežmarok Mgr. Daniela Mihóková

052 / 452 3032
Hviezdoslavova 20,
060 01 Kežmarok
www.gpohkk.edu.sk
skola@gpohkk.edu.sk

Hotelová akadémia Otta Brucknera, Kežmarok PhDr. Darina Siskovičová 452 3035, Fax: 452 2748
Dr. Alexandra 29, 060 01 Kežmarok
haobkk.edupage.org
haobkk@mail.t-com.sk
Stredná odborná škola, Kežmarok Ing. Stanislav Marhefka 452 3040, Fax: 452 3026
Kušnierska 2, 060 01 Kežmarok
www.soupkk.host.sk
soupkks@soupkk.sk
Stredná odborná škola, Kežmarok PhDr. Marta Sabolová 452 3353, Fax: 468 1121
Garbiarska 1, 060 01 Kežmarok
www.sos-garbiarska1-kk.sk
souskk@isternet.sk
Stredná umelecká škola, Kežmarok Ing. Marta Perignáthová 452 5282, mobil: 0948 048242
Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok
suskk@mail.t-com.sk
Súkromná stredná odborná škola Zriaďovateľka a ŠZRŠ: Mgr.Anna Jurgovianová
Riaditeľka: Ing.Lýdia Matajzíková
452 3517, mobil: 0917 644920
Biela voda 901/2, 060 01 Kežmarok
ssoskk@gmail.com
  • Domovy mládeže

Názov Riaditeľ Kontakt
DM pri SOU poľnohospodárskom, Kežmarok Veronika Voláková

052 / 452 4979
Jakuba Kraya 8, 060 01 Kežmarok

Súkromný domov mládeže, Kežmarok Mgr. Vladimír Klimeš Tel./Fax: 452 3067, mobil: 0903 270797
Garbiarska 1, 060 01 Kežmarok
www.dmkezmarok.sk
vladoklimes@gmail.com

  • Iné

Názov Riaditeľ Kontakt
Centrum voľného času Mgr. Ingrid Lindemanová Gen. Štefánika 47
052/4684641
www.cvc-kezmarok.sk
info@cvc-kezmarok.sk

Vyhľadávanie

Úradné hodiny

Hodiny pre verejnosť:

Pondelok   8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 16.30
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.30

Hlavné námestie 1,
060 01 Kežmarok
Potrebujete informáciu?
Bezplatné Wi-FiWebkamera mesta Kežmarok
Videoklip Kežmarok 2015

Virtuálna prehliadka mesta

Virtuálna prehliadka mesta
Fotogaléria

Festival remesiel EĽRO

Európske ľudové remeslo

Legendárium súťaž

Legendárium súťaž
Verejné obstarávanie
Mestské kultúrne stredisko
Verejné obstarávanie MsKS

Kalendár kultúr. podujatí

Kam v regióne

Kam v regióne

Ponuka majetku mesta

Ponuka majetku mesta

Mestské dotácie

Kino Iskra

Kino Iskra
Filmový klub Iskra
Audiovizuálny fond

Projekt aktívne starnutie

Aktívne starnutie