Školský úrad Kežmarok

Spoločný obecný úrad s účelom odborného zabezpečenia úloh a činností v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry bol vytvorený mestom Kežmarok a obcami Ihľany, Mlynčeky, Stará Lesná, Stráne pod Tatrami, Tvarožná, Vlková..

V zmysle platnej legislatívy zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a ďalšiu administratívno-správnu činnosť na jednotlivých úsekoch obecnej samosprávy v zmysle ustanovení zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zároveň poskytuje metodickú a odbornú pomoc školám a školským zariadeniam v rámci originálnych kompetencií obcí.

Adresa:  Mesto Mežmarok
Odd. školstva
Hlavné nám. 1
060 01 Kežmarok
   
NV č.201/2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v MŠ a pre žiakov v ZŠ v znení NV SR č.520/2010 Z.z.

Prílohy:

Autor: Oddelenie školstva
Posledná aktualizácia: 26.2.2015

NV č.200/2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporuspotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v MŠ, pre žiakov na ZŠ a pre žiakov na SŠ v znení neskorších predpisov

Prílohy:

Autor: Oddelenie školstva
Posledná aktualizácia: 26.2.2015

Organizačné pokyny č. 1/2013 pre zriaďovateľov a riaditeľov škôl v územnej pôsobnosti a riaditeľov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ObÚ Prešov k celoslovenskému testovaniu žiakov 9. ročníka
Obvodný úrad Prešov, Odbor školstva vydáva Organizačné pokyny č. 1/2013 pre zriaďovateľov a riaditeľov škôl v územnej pôsobnosti a riaditeľov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ObÚ Prešov k celoslovenskému testovaniu žiakov 9. ročníka
Autor: Oddelenie projektov a verejného obstarávania
Posledná aktualizácia: 6.2.2013

Metodické usmernenie č. 2/2013 základným školám v územnej pôsobnosti Obvodného úradu Prešov k odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky a nultnému ročníku
Obvodný úrad Prešov, Odbor školstva vydáva Metodické usmernenie č. 2/2013 základným školám v územnej pôsobnosti Obvodného úradu Prešov k odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky a nultnému ročníku:
Autor: Oddelenie projektov a verejného obstarávania
Posledná aktualizácia: 6.2.2013

Metodické usmernenie č. 1/2013 obecným úradom k postupu pri zanedbávaní strostlivosti o povinnú školskú dochádzku a ohrozovaní výchovy a vzdelávania maloletých žiakov
Obvodný úrad v Prešove, Odbor školstva vydáva Metodické usmernenie č. 1/2013 obecným úradom k postupu pri zanedbávaní strostlivosti o povinnú školskú dochádzku a ohrozovaní výchovy a vzdelávania maloletých žiakov:
Autor: Oddelenie projektov a verejného obstarávania
Posledná aktualizácia: 6.2.2013

<< Späť | 1 | Ďalej >>

Vyhľadávanie

Úradné hodiny

Hodiny pre verejnosť:

Pondelok   8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 16.30
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.30

Hlavné námestie 1,
060 01 Kežmarok
Potrebujete informáciu?
Bezplatné Wi-FiWebkamera mesta Kežmarok
Videoklip Kežmarok 2015

Virtuálna prehliadka mesta

Virtuálna prehliadka mesta
Fotogaléria

Festival remesiel EĽRO

Európske ľudové remeslo

Legendárium súťaž

Legendárium súťaž
Verejné obstarávanie
Mestské kultúrne stredisko
Verejné obstarávanie MsKS

Kalendár kultúr. podujatí

Kam v regióne

Kam v regióne

Ponuka majetku mesta

Ponuka majetku mesta

Mestské dotácie

Kino Iskra

Kino Iskra
Filmový klub Iskra
Audiovizuálny fond

Projekt aktívne starnutie

Aktívne starnutie