Občan > Úvod

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Operačný program: Vzdelávanie
Prioritná os: 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov
Opatrenie: 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania
Prijímateľ: Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
Názov projektu: Aktívne starnutie v Kežmarku
Kód ITMS projektu: 26120130036
Doba trvania projektu: 08/2013 – 07/2014
Celkový rozpočet: 102 109,07 €
Výška NFP: 97 003,62 €
Spolufinancovanie: 5 105,45 €

Zvýšenie kvality a dostupnosti vzdelávania pre cieľovú skupinu seniorov nad 50 rokov v okrese Kežmarok. Výstupom projektu je predovšetkým rozvoj osobnostného potenciálu seniorov a zvýšenie ich vedomostnej úrovne, ale zároveň tiež podpora medzigeneračného dialógu a predchádzanie sociálnej izolácie seniorov, do ktorej sa dostávajú na konci ekonomicky aktívneho obdobia svojho života odchodom do dôchodku.

Projekt sa skladá z 6 aktivít:

  • Aktivita č. 1.1 Informačné a komunikačné technológie pre seniorov
  • Aktivita č. 1.2 Kľúčové kompetencie pre seniorov
  • Aktivita č. 1.3 Zdravé starnutie
  • Aktivita č. 1.4 Záhradníctvo pre seniorov
  • Aktivita č. 1.5 Zdravotná výchova
  • Aktivita č. 1.6 Ľudovoumelecké remeslá

Bližšie informácie k jednotlivým aktivitám, ako aj prihlášky na kurzy nájdete v samostatne vytvorených záložkách.

Prebiehajúci kurz Záhradníctvo pre seniorov
V priestoroch Mestského kultúrneho strediska sa od 25. septembra 2014 stretávajú účastníci kurzu Záhradníctvo pre seniorov. Lektorkou je pani Ing...
[27.11.2014, Informatika]
Prebiehajúci kurz Zdravé starnutie
V rámci projektu Aktívne starnutie v Kežmarku prebieha kurz Zdravé starnutie, počas ktorého získavajú účastníci kurzu informácie o zdravotnej a ...
[27.11.2014, Informatika]
Priebehajúci kurz Kľúčové kompetencie pre seniorov
V priestoroch ZŠ Grundschule, Hradné námestie sa od 21. októbra 2014 stretávajú účastníci kurzu Kľúčové kompetencie pre seniorov. Lektorkou je pa...
[20.11.2014, Informatika]
Veľký záujem o kurz Informačné a komunikačné technológie pre seniorov
V rámci projektu Aktívne starnutie v Kežmarku organizuje mesto Kežmarok kurz pre seniorov Informačné a komunikačné technológie. Po absolvovaní ...
[20.11.2014, Informatika]
Propagačné materiály
...
[1.10.2014, Informatika]
Sylaby jednotlivých kurzov
1.1 - Informačné a komunikačné technológie pre seniorov1.2 - Kľúčové kompetencie pre seniorov1.3 - Zdravé starnutie1.4 - Záhradníctvo pre seniorov1.5 ...
[1.10.2014, Informatika]
<< Späť | 1 | Ďalej >>
Fotogaléria z prebiehajúceho kurzu
...
[16.10.2014, Informatika]
Kurz Informačné a komunikačné technológie pre seniorov začína
Dňa 24. septembra 2014 začína kurz Informačné a komunikačné technológie pre seniorov o 14.00 hod. v budove Základnej školy Nižná brána. ...
[22.9.2014, Informatika]
Informačné a komunikačné technológie pre seniorov - prihláška
„Informačné a komunikačné technológie pre seniorov“ je vzdelávací program zameraný na získanie a rozvoj praktických zručností pre prácu s osobným...
[12.3.2014, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
<< Späť | 1 | Ďalej >>
Fotogaléria z prebiehajúceho kurzu
...
[22.10.2014, Informatika]
Kurz Kľúčové kompetencie pre seniorov začína
Dňa 21. októbra 2014 začína kurz Kľúčové kompetencie pre seniorov o 13.00 hod. v budove Základnej školy Hradné námestie. ...
[17.10.2014, Informatika]
Kľúčové kompetencie pre seniorov - prihláška
„Kľúčové kompetencie pre seniorov“ je vzdelávací program zameraný na osvojenie si účinných techník na lepšie zvládanie psychickej záťaže, osobnost...
[12.3.2014, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
<< Späť | 1 | Ďalej >>
Fotogaléria z prebiehajúceho kurzu
...
[16.10.2014, Informatika]
Kurz Zdrave starnutie začína
Dňa 25. septembra 2014 začína kurz Zdravé starnutie o 16.00 hod. v budove Základnej školy Dr. Daniela Fischera....
[22.9.2014, Informatika]
Zdravé starnutie - prihláška
„Zdravé starnutie“ je vzdelávací program zameraný na zvýšenie informovanosti o otázkach zdravotnej a sociálnej problematiky seniorov s dôrazom na...
[12.3.2014, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
<< Späť | 1 | Ďalej >>
Fotogaléria z prebiehajúceho kurzu
...
[16.10.2014, Informatika]
Kurz Záhradníctvo pre seniorov začína
Dňa 25. septembra 2014 začína kurz Záhradníctvo pre seniorov o 16.00 hod. v budove Mestského kultúrneho strediska....
[22.9.2014, Informatika]
Záhradníctvo pre seniorov - prihláška
Vzdelávací program je zameraný na sprostredkovanie informácií o aktuálnych trendoch v hortikultúre, naučiť účastníkov rozpoznávať rastliny a pozn...
[12.3.2014, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
<< Späť | 1 | Ďalej >>
Prebiehajúci kurz Zdravotná výchova
Ďalším z kurzov, ktoré organizuje mesto Kežmarok v rámci projektu Aktívne starnutie v Kežmarku je Zdravotná výchova. Počas kurzu získavajú účast...
[18.12.2014, Informatika]
Fotogaléria z prebiehajúceho kurzu
...
[16.10.2014, Informatika]
Kurz Zdravotná výchova začína
Dňa 9. októbra 2014 začína kurz Zdravotná výchova o 14.00 hod. v budove Mestského kultúrneho strediska....
[22.9.2014, Informatika]
Zdravotná výchova - prihláška
„Zdravotná výchova“ je vzdelávací program zameraný na zvýšenie informovanosti o otázkach zdravého životného štýlu seniorov s dôrazom na význam vý...
[12.3.2014, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
<< Späť | 1 | Ďalej >>
Prebiehajúci kurz Ľudovoumelecké remeslá
V priestoroch Mestského kultúrneho strediska sa od 24. septembra 2014 stretávajú účastníci kurzu Ľudovoumelecké remeslá. Lektorkou je pani Ing. A...
[18.12.2014, Informatika]
Fotogaléria z prebiehajúceho kurzu
...
[16.10.2014, Informatika]
Kurz Ľudovoumelecké remeslá začína
Dňa 24. septembra 2014 začína kurz Ľudovoumelecké remeslá o 16.00 hod. v budove Mestského kultúrneho strediska....
[22.9.2014, Informatika]
Ľudovoumelecké remeslá - prihláška
„Ľudovoumelecké remeslá“ je vzdelávací program zameraný na rozvoj kreatívneho myslenia seniorov a získanie praktických zručností z oblasti ľudovo...
[12.3.2014, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
<< Späť | 1 | Ďalej >>

Vyhľadávanie

Úradné hodiny

Hodiny pre verejnosť:

Pondelok   8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 16.30
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.30

Hlavné námestie 1,
060 01 Kežmarok
Potrebujete informáciu?
Bezplatné Wi-FiWebkamera mesta Kežmarok
Videoklip Kežmarok 2015

Virtuálna prehliadka mesta

Virtuálna prehliadka mesta
Fotogaléria

Festival remesiel EĽRO

Európske ľudové remeslo

Legendárium súťaž

Legendárium súťaž
Verejné obstarávanie
Mestské kultúrne stredisko
Verejné obstarávanie MsKS

Kalendár kultúr. podujatí

Kam v regióne

Kam v regióne

Ponuka majetku mesta

Ponuka majetku mesta

Mestské dotácie

Kino Iskra

Kino Iskra
Filmový klub Iskra
Audiovizuálny fond

Projekt aktívne starnutie

Aktívne starnutie