Ponuka majetku mesta

Zverejnenie zámeru prenajať časť pozemku p.č. KN-C 2187 – záhrada o výmere 212 m2 k.ú. Kežmarok a Zverejnenie zámeru odpredať časť pozemku p.č. KN-E 1470/2 - k.ú. Kežmarok
Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Mesto Kežmar...
[6.3.2013, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Zverejnenie zámeru prenajať byt č. 21 na ulici Gen. Štefánika 14, Kežmarok a Zverejnenie zámeru - výpožička časti pozemku parc. č. 3296/6, k.ú. Kežmarok
Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Mesto Kežmarok ...
[6.3.2013, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Obchodná verejná súťaž - predaj nehnuteľnosti - bytu č. 33, vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu čs.1365 na ul. Martina Lányiho č.17 a spoluvlastnícky podiel na pozemku KN-C 1538, v Kežmarku
MESTO Kežmarok Hlavné námestie č.1, 060 01 Kežmarok (ďalej len vyhlasovateľ) vyhlasuje v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Zb., v plat...
[26.2.2013, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Obchodná verejná súťaž - predaj nehnuteľnosti - bytu č. 27, vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu čs. 1606 na ul. Lanškrounská č.22 v Kežmarku, k.ú. Ľubica
MESTO Kežmarok Hlavné námestie č.1, 060 01 Kežmarok (ďalej len vyhlasovateľ) vyhlasuje v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Zb., v pla...
[26.2.2013, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Obchodná verejná súťaž - Nebytové priestory v meste Kežmarok
Mesto Kežmarok vyhlasuje v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Zb., v platnom znení, obchodnú verejnú súťaž podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného ...
[10.12.2012, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Obchodná verejná súťaž - byt č.31, vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu čs.1606, na ul. Lanškrounská č.22 v Kežmarku, k,.ú. Ľubica
MESTO Kežmarok Hlavné námestie č.1, 060 01 Kežmarok (ďalej len vyhlasovateľ) vyhlasuje v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Zb., v platn...
[16.11.2012, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Obchodná verejná súťaž - byt č. 27, vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu čs. 1606 na ul. Lanškrounská č.22 v Kežmarku, k.ú. Ľubica
MESTO Kežmarok Hlavné námestie č.1, 060 01 Kežmarok (ďalej len vyhlasovateľ) vyhlasuje v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Zb., v pla...
[16.11.2012, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Obchodná verejná súťaž - podanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov v Kežmarku
Mesto Kežmarok vyhlasuje v súlade s § 9a zákona č.138/1991 Zb. v platnom znení, obchodnú verejnú súťaž podľa ustanovení § 281 až § 288 Obch...
[29.10.2012, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Obchodná verejná súťaž - Nebytové priestory v meste Kežmarok
Mesto Kežmarok vyhlasuje v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Zb., v platnom znení, obchodnú verejnú súťaž podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodnéh...
[24.9.2012, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Obchodná verejná súťaž - Nebytové priestory v objekte Polikliniky, Hviezdoslavova 253/27 postavenom na pozemku parc.č. KN-C 1093, k.ú. Kežmarok
MESTO KEŽMAROK Hlavné námestie č.1, 060 01 Kežmarok (ďalej len vyhlasovateľ) vyhlasuje v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Zb., v p...
[29.6.2012, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
<< Späť | 1 2 3 4 5 6 7 .. 10 | Ďalej >>

Vyhľadávanie

Úradné hodiny

Hodiny pre verejnosť:

Pondelok   8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 16.30
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.30

Hlavné námestie 1,
060 01 Kežmarok
Potrebujete informáciu?
Bezplatné Wi-FiWebkamera mesta Kežmarok
Videoklip Kežmarok 2015

Virtuálna prehliadka mesta

Virtuálna prehliadka mesta
Fotogaléria

Festival remesiel EĽRO

Európske ľudové remeslo

Legendárium súťaž

Legendárium súťaž
Verejné obstarávanie
Mestské kultúrne stredisko
Verejné obstarávanie MsKS

Kalendár kultúr. podujatí

Kam v regióne

Kam v regióne

Ponuka majetku mesta

Ponuka majetku mesta

Mestské dotácie

Kino Iskra

Kino Iskra
Filmový klub Iskra
Audiovizuálny fond

Projekt aktívne starnutie

Aktívne starnutie