Ponuka majetku mesta

Obchodná verejná súťaž - nebytové priestory
Podmienky súťaže MESTO KEŽMAROK Hlavné námestie č.1, 060 01 Kežmarok (ďalej len vyhlasovateľ) vyhlasuje v súlade s § 9a zákona č. 1...
[10.2.2014, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Zámer priameho prenájmu majetku mesta Kežmarok
MESTO Kežmarok , Hlavné námestie č .1, 060 01 Kežmarok v zmysle §9a odst.9 Zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej ná...
[19.11.2013, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Obchodná verejná súťaž - nebytové priestory
MESTO KEŽMAROK Hlavné námestie č.1, 060 01 Kežmarok (ďalej len vyhlasovateľ) vyhlasuje v súlade s § 9a zákona č. 138/19...
[19.11.2013, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Zámer priameho prenájmu majetku mesta Kežmarok
Zámer priameho prenájmu majetku mesta Kežmarok MESTO Kežmarok , Hlavné námestie č .1, 060 01 Kežmarok v zmysle §9...
[11.11.2013, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Obchodná verejná súťaž - predaj nehnuteľnosti - bytu č. 33, vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu čs.1365 na ul. Martina Lányiho č.17 a spoluvlastnícky podiel na pozemku KN-C 1538, v Kežmarku
Mesto Kežmarok, Hlavné námestie č. 1, 060 01 Kežmarok (ďalej len vyhlasovateľ) vyhlasuje v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Zb., v platno...
[11.11.2013, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Obchodná verejná súťaž - Nebyt. priestory v objekte Polikliniky, Hviezdoslavova 253/27 KK, nebyt. priestor v objekte Dr. D. Fischera 5 a 7 Kežmarok, nebyt. priestory v objekte na ul. Gen. Štefánika č.27-29 v KK
Mesto Kežmarok vyhlasuje v súlade s § 9a zákona č.138/1991 Zb. v platnom znení, obchodnú verejnú súťaž podľa ustanovení § 281 až § 288 Obch...
[24.9.2013, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Zverejnenie zámeru - prenájom časti chodby o výmere 3 m2 na prízemí objektu Polikliniky, Hviezdoslavova 253/27 Kežmarok
Mesto Kežmarok v súlade s § 9a ods.9 zákona č.258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č.138/1991 Zb. o majetku...
[24.9.2013, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Obchodná verejná súťaž - Jednoizbový byt č. 33 s príslušenstvom na ul. Martina Lányiho č.1365/17 v Kežmarku
Mesto Kežmarok Vyhlasuje v súlade s § 9a zákona č.138/1991 Zb., v platnom znení, obchodnú verejnú súťaž podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodn...
[24.9.2013, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Zverejnenie zámeru odpredať časť pozemku KN-E 5285/2, KN-E 5282/2, KN-E 5285/2, KN-E 5282/2, KN-E 5285/2 a KN-E 5282/2, k.ú. KK a výpožičky č. poz. parc. KN -E 6642, k.ú. KK a odpredať majetok Terasa Stacionár a Šikmá schodisková plošina V65
Podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Mesto Kežmarok ...
[28.8.2013, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Zverejnenie zámeru odpredať časť pozemku KN-E 5285/2, k.ú. KK, zámeru odpredať časť poz. KN-E 5285/2, k.ú. KK a zámeru na opakovaný nájom bytu č. 19 a 28 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14, KK a zámeru odpredať časť pozemku KN C 1928, k.ú. KK
Podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Mesto Kežmarok ...
[28.8.2013, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
<< Späť | 1 2 3 4 5 .. 10 | Ďalej >>

Vyhľadávanie

Úradné hodiny

Hodiny pre verejnosť:

Pondelok   8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 16.30
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.30

Hlavné námestie 1,
060 01 Kežmarok
Potrebujete informáciu?
Bezplatné Wi-FiWebkamera mesta Kežmarok
Videoklip Kežmarok 2015

Virtuálna prehliadka mesta

Virtuálna prehliadka mesta
Fotogaléria

Festival remesiel EĽRO

Európske ľudové remeslo

Legendárium súťaž

Legendárium súťaž
Verejné obstarávanie
Mestské kultúrne stredisko
Verejné obstarávanie MsKS

Kalendár kultúr. podujatí

Kam v regióne

Kam v regióne

Ponuka majetku mesta

Ponuka majetku mesta

Mestské dotácie

Kino Iskra

Kino Iskra
Filmový klub Iskra
Audiovizuálny fond

Projekt aktívne starnutie

Aktívne starnutie