Ponuka majetku mesta

Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov – garáží v Kežmarku
Mesto Kežmarok vyhlasuje v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Zb., v platnom znení, obchodnú verejnú súťaž podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodnéh...
[3.2.2017, Oddelenie majetkoprávne a správy majetku]
OVS Prenájom časti pozemku CKN 41/1, k.ú. Kežmarok
Mesto Kežmarok vyhlasuje v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení, obchodnú verejnú súťaž podľa ustanovení § 281 až 288 Obchodného zákon...
[2.12.2016, Oddelenie majetkoprávne a správy majetku]
Zoznam odpredaného nehnuteľného majetku-povinné informácie podľa zákona 211/2000 Z.z.
...
[3.2.2016, Oddelenie majetkoprávne a správy majetku]
Priamy prenájom časti pozemkov
...
[18.11.2014, Oddelenie majetkoprávne a správy majetku]
Obchodná verejná súťaž - Nebytové priestory
...
[18.11.2014, Oddelenie majetkoprávne a správy majetku]
Mesto Kežmarok zverejňuje zámer priameho prenájmu majetku - časti pozemku
...
[31.10.2014, Oddelenie majetkoprávne a správy majetku]
Priamy prenájom časti stĺpa verejného osvetlenia v Kežmarku
...
[27.10.2014, Oddelenie majetkoprávne a správy majetku]
Zoznam odpredaného majetku - povinné informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v znp
...
[24.9.2014, Oddelenie majetkoprávne a správy majetku]
OVS Prenájom nebytových priestorov
I N Z E R Á T Mesto Kežmarok vyhlasuje v súlade s § 9a zákona č.138/1991 Zb. v platnom znení, obchodnú verejnú súťaž podľa ustanovení...
[18.6.2014, Oddelenie majetkoprávne a správy majetku]
Zámer priameho prenájmu majetku mesta
Predmetom zámeru priameho prenájmu je hnuteľný majetok – časti vybraných autobusových zastávok mestskej hromadnej dopravy na uliciach: Karola Kuz...
[28.4.2014, Oddelenie majetkoprávne a správy majetku]
<< Späť | 1 2 3 4 .. 10 | Ďalej >>

Vyhľadávanie

Úradné hodiny

Hodiny pre verejnosť:

Pondelok   8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 16.30
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.30

Hlavné námestie 1,
060 01 Kežmarok
Potrebujete informáciu?
Bezplatné Wi-FiWebkamera mesta Kežmarok
Videoklip Kežmarok 2015

Virtuálna prehliadka mesta

Virtuálna prehliadka mesta
Fotogaléria

Festival remesiel EĽRO

Európske ľudové remeslo

Legendárium súťaž

Legendárium súťaž
Verejné obstarávanie
Mestské kultúrne stredisko
Verejné obstarávanie MsKS

Kalendár kultúr. podujatí

Kam v regióne

Kam v regióne

Ponuka majetku mesta

Ponuka majetku mesta

Mestské dotácie

Kino Iskra

Kino Iskra
Filmový klub Iskra
Audiovizuálny fond

Projekt aktívne starnutie

Aktívne starnutie