Občan > Oddelenia MsU > Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta

Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta

Poverená riadením oddelenia: Ing. Zuzana Šlosárová
Telefón: 0905 730 940
E-mail: zuzana.slosarova@kezmarok.sk
Pracovisko:Trhovište 2

Komunikačný manažér: Ing. Zuzana Šlosárová
Telefón: 0905 730 940
E-mail: zuzana.slosarova@kezmarok.sk
Pracovisko:Trhovište 2

Referent propagácie, marketingu a regionálneho rozvoja

Ing. Gabriela Bodnárová
Telefón: 0905 744 162
E-mail: gabriela.bodnarova@kezmarok.sk

Kežmarská televízia

Telefón: 0915 751 153
E-mail: ktv@kezmarok.sk

Mgr.Beáta Oravcová
redaktorka KTV
Telefón: 0915 751 153
E-mail: redaktori@kezmarok.sk

Mgr. Matej Mikolajčík
redaktor KTV
Telefón: 0915 751 153
E-mail: redaktori@kezmarok.sk

 • zabezpečovanie prípravy a tvorby pravidelných informačných blokov v rámci vysielania Kežmarskej televízie (Kežmarský magazín), príprava mimoriadnych televíznych relácií KTV

Noviny Kežmarok

Mgr. Emília Sedláčiková
Telefón: 0904 496 464

Andrea Belošičová
redaktor

Činnosti oddelenia:

 • pravidelné vydávanie mesačníka Noviny Kežmarok
 • príprava kežmarského magazínu odvysielaného každý týždeň v Kežmarskej televízii
 • pravidelné zverejňovanie informácií na webovej stránke mesta, ich aktualizácia a zodpovednosť za správnosť týchto informácií
 • informovanie občanov o aktuálnej situácii v meste, o nadchádzajúcich podujatiach a pod. prostredníctvom sociálnej siete Facebook
 • príprava tlačových správ
 • aktívna komunikácia s médiami
 • príprava besied na rôzne témy, ktoré zaujímajú občanov
 • budovanie vzťahov s partnerskými mestami
 • pravidelná propagácia mesta na výstavách a veľtrhoch rôzneho zamerania
 • propagácia mesta navonok, aby sa mesto dostalo do povedomia domácich a zahraničných turistov
 • komunikácia s občanmi o témach súvisiacich s mestom prostredníctvom portálov
 • aktívna spolupráca s kežmarskou informačnou agentúrou
 • príprava propagačných materiálov o meste
 • organizovanie podujatí
 • spoluorganizovanie podujatí
 • koordinovanie a spolupráca pri tvorbe kníh o Kežmarku

Vyhľadávanie

Úradné hodiny

Hodiny pre verejnosť:

Pondelok   8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 16.30
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.30

Hlavné námestie 1,
060 01 Kežmarok
Potrebujete informáciu?
Bezplatné Wi-FiWebkamera mesta Kežmarok
Videoklip Kežmarok 2015

Virtuálna prehliadka mesta

Virtuálna prehliadka mesta
Fotogaléria

Festival remesiel EĽRO

Európske ľudové remeslo

Legendárium súťaž

Legendárium súťaž
Verejné obstarávanie
Mestské kultúrne stredisko
Verejné obstarávanie MsKS

Kalendár kultúr. podujatí

Kam v regióne

Kam v regióne

Ponuka majetku mesta

Ponuka majetku mesta

Mestské dotácie

Kino Iskra

Kino Iskra
Filmový klub Iskra
Audiovizuálny fond

Projekt aktívne starnutie

Aktívne starnutie