Občan > Úvod

Štatistické informácie

Zemepisná šírka: 49° 10' S.Š.
Zemepisná dĺžka: 20° 25' V.D.
Nadmorská výška: 626 m.n.m.
Rozloha: kataster 839,5 km2 = 83 950 ha
Plocha mesta: 24,83km2 = 2 483ha
Prevažné horninové zloženie: spraše, štvrtohorné usadeniny nív riek Poprad a Ľubica, pieskovce
Ťažené alebo vzácne minerály a iné: pieskovec pod jeruzalemským vrchom, tehliarska hlina v oblasti potoka Biela voda
Podnebie: mierne teplá klimatická oblasť do okrsku, ktorý je mierne teplý, mierne vlhký, studená zima
Zvláštnosti miestneho podnebia: nachádza sa v zrážkovom tieni
Vodstvo: Poprad, Ľubický potok
Rieka: Poprad
Rastlinstvo: smrekové lesy /pôvodne bukové/
Prevažujúci porast: smrek, borovica, smrekovec, borovica čierna, javor, jarabina, vŕba, krovie
Vzácne, chránené druhy rastlín: snežienka jarná, šafrán, poniklec, veternica
Živočíšstvo: vtáctvo- hlavne sýkorka a drozd, zajac, srnčia zver, diviačia zver, veverica, líška
Najbližšie chránené územia: TANAP, PIENAP, Slovenský raj
Prevažujúce pôdne typy: hnedozeme, nivné pôdy, lužné pôdy
Prevažujúce pôdne druhy: stredne ťažké- hlinité
Ich úrodnosť: 6,7,8,9 stupňov bonity pôdy
Ich využitie: orná pôda- pestovanie obilnín, okopanín, krmovín, repky olejnej, trávnaté porasty, záhrady
Vedúce plodiny: obilniny, okopaniny
Živočíšna výroba: chov dobytka, ošípaných, hydiny
Lesné a vodné hospodárstvo: 532 ha - 448 ha lesy hospodárske - 84ha lesy osobitného určenia
Prevládajúca drevina: smrek
Využitie lesa: ťažba dreva, rekreácia
Zdroj pitnej vody: potok Biela voda, vodojem Suchá hora, studne, vodojem na svahu Jeruzalemského vrchu
Národnosti žijúce v sídle a okolí: slovenská, rómska, nemecká,česká, rusínska, maďarská, poľská
Prevládajúce vierovyznanie: rímskokatolícke, evanjelické, gréckokatolické, baptistický zbor
Významné kultúrne podujatia: EĽRO / v r. 2008 - 18. ročník/
Známe osobnosti obce: Jana Gantnerová- zjazdové lyžovanie
Martin Legutký- nepočujúci zjazdár v kategórii telesne postihnutých
Adela Pitoňáková- šach
Zuzana Hagarová- šach
Dr. Nora Baráthová- spisovateľka
Ladislav Kulanga- rekordman tatranských nosičov
Richard Jasovský- hokejista

Populácia

Počet obyvateľov k 31. 12. 2010:
16552
Muži: 7958
Ženy: 8594
Hustota osídlenia: 667 obyv./km2

Vyhľadávanie

Úradné hodiny

Hodiny pre verejnosť:

Pondelok   8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 16.30
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.30

Hlavné námestie 1,
060 01 Kežmarok
Potrebujete informáciu?
Bezplatné Wi-FiWebkamera mesta Kežmarok
Videoklip Kežmarok 2015

Virtuálna prehliadka mesta

Virtuálna prehliadka mesta
Fotogaléria

Festival remesiel EĽRO

Európske ľudové remeslo

Legendárium súťaž

Legendárium súťaž
Verejné obstarávanie
Mestské kultúrne stredisko
Verejné obstarávanie MsKS

Kalendár kultúr. podujatí

Kam v regióne

Kam v regióne

Ponuka majetku mesta

Ponuka majetku mesta

Mestské dotácie

Kino Iskra

Kino Iskra
Filmový klub Iskra
Audiovizuálny fond

Projekt aktívne starnutie

Aktívne starnutie