Občan > Mestské zastupiteľstvo > Poslanci

Zoznam poslancov MsZ zvolených na obdobie 2014-2018

Mgr. Ondrej Jankura Mgr. Andrej Zreľak Ing. Vladimír Škára
Ján Holova Ing. Miroslav Perignáth Mgr. Miroslava Müncnerová
Mgr. Ladislav Jendrejčák PhDr. Marta Sabolová Ing. Veronika Havírová
Ing. Eleonóra Levická Ing. Vojtech Wagner Ing. Matúš Polák
MUDr. Ján Hencel Mgr. Jana Majorová Garstková Mgr. Bc. Jozef Matia

.

Ondrej Jankura

Mgr. Ondrej Jankura

Adresa: Pod lesom 1429/7 , 060 01 Kežmarok
Mobil:+421/ (0)915 938 695
E-mail: odojankura@centrum.sk

- člen Komisie financií, správy majetku a lesného hospodárstva
- člen Komisie urbanistiky a výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb
- člen komisie športu

   
Andrej Zreľak

PhDr. Andrej Zreľak

Adresa: Možiarska 1437/10, 060 01 Kežmarok
Tel.č.: +421/ (0)0902 355548
E-mail: andrej.zrelak@gmail.com

- predseda Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta
- člen komisie školstva a mládeže

   
 

Ing. Vladimír Škára

Adresa: Starý trh 514/55, 060 01 Kežmarok
Mobil: +421/(0)911 475 896
E-mail: vladimir.skara@gmail.com

- člen Komisie financií, správy majetku a lesného hospodárstva
- člen Komisie zdravotníctva

   
Ján Holova

Ján Holova

Adresa: Komenského 1911/36, 060 01 Kežmarok
Mobil: +421/(0)905 494 738
E-mail: umk@tskk.sk

-predseda Komisie urbanistiky a výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb

   
Miroslav Perignáth

Ing. Miroslav Perignáth

Adresa: Priekopa 1939/35
Mobil:
+421/(0)905 407 942
E-mail: miroslav.perignath@kezmarok.sk

- predseda Komisie financií, správy majetku a lesného hospodárstva

   
Eleonóra Levická

Ing. Eleonóra Levická

Adresa: Lanškrounská 15, 060 01 Kežmarok
Mobil: +421/(0)910 871 013, +421/(0)911 999 466
E-mail: eleonora.levicka@gmail.com

- predsedníčka Komisie sociálnej a bytovej

   
Ladislav Jendrejčák

Mgr. Ladislav Jendrejčák

Adresa: Záhradná 1312/7, 060 01 Kežmarok
Mobil: +421/(0)905 858 514
E-mail: jendrej.laco@mail.t-com.sk

- predseda Komisie zamestnanosti a podnikateľskej činnosti
- člen Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta

   
Marta Sabolová

PhDr. Marta Sabolová

Adresa: Martina Lányiho1372/27, 060 01 Kežmarok
Mobil: +421/(0)905 408 401
E-mail: souskk@isternet.sk

- predsedníčka Komisie školstva, mládeže a športu

   
Veronika Havírová

Ing. Veronika Havírová

Adresa: Suchá hora 1759/42 , 060 01 Kežmarok
Mobil: +421/(0)905 807 434
E-mail: veronikahvrv483@gmail.com

- predsedníčka Komisie bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku
- členka Komisie sociálnej a bytovej
- členka Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta

   
Vojtech Wagner

Mgr. Miroslava Müncnerová

Adresa: Ľubická cesta 1090/28, 060 01 Kežmarok
Mobil: +421/(0)949 806 716
E-mail: muncnerova@gmail.com

- členka Komisie školstva, mládeže a športu
- členka Komisie bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku
- členka komisie športu

   
Vojtech Wagner

Ing. Vojtech Wagner

Adresa: Weilburská 2442/7, 060 01 Kežmarok
Mobil: +421/(0)908 260 055
E-mail: vojtech.wagner@mail.t-com.sk

- predseda Komisie kultúry a spoločenského života
- člen Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta

   
Matúš Polák

Ing. Matúš Polák

Adresa: Weilburská 2550/13
Mobil: +421/(0)907 119 734
E-mail: polak.matus@gmail.com

- člen Komisie financií, správy majetku a lesného hospodárstva
- člen Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta
- člen Komisie zamestnanosti a podnikateľskej činnosti

   
Ján Hencel

MUDr. Ján Hencel

Adresa: Ivana Stodolu 1938/15, 060 01 Kežmarok
Mobil: +421/(0)905 326 047
E-mail: janhencel@gmail.com

- predseda Komisie zdravotníctva

   
Jana Majorová Garstková

Mgr. Jana Majorová Garstková

Adresa: Severná 1480/6, 060 01 Kežmarok
Mobil: +421/(0)903 191 578
E-mail: garstkova.jana@azet.sk

- predsedníčka Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta
- členka komisie športu

   
Jozef Matia

Mgr. Bc. Jozef Matia

Adresa: Južná 1508/7, 060 01 Kežmarok
Mobil: +421/(0)949 115 112
E-mail: matiajozef@gmail.com

- člen Komisie kultúry a spoločenského života
- člen Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta


Zloženie Mestského zastupiteľstva pre roky 2010 - 2014
Zloženie Mestského zastupiteľstva pre roky 2006 - 2010
Zloženie Mestského zastupiteľstva pre roky 2002 - 2006

Vyhľadávanie

Úradné hodiny

Hodiny pre verejnosť:

Pondelok   8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 16.30
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.30

Hlavné námestie 1,
060 01 Kežmarok
Potrebujete informáciu?
Bezplatné Wi-FiWebkamera mesta Kežmarok
Videoklip Kežmarok 2015

Virtuálna prehliadka mesta

Virtuálna prehliadka mesta
Fotogaléria

Festival remesiel EĽRO

Európske ľudové remeslo

Legendárium súťaž

Legendárium súťaž
Verejné obstarávanie
Mestské kultúrne stredisko
Verejné obstarávanie MsKS

Kalendár kultúr. podujatí

Kam v regióne

Kam v regióne

Ponuka majetku mesta

Ponuka majetku mesta

Mestské dotácie

Kino Iskra

Kino Iskra
Filmový klub Iskra
Audiovizuálny fond

Projekt aktívne starnutie

Aktívne starnutie