Občan > Mestské zastupiteľstvo > Komisie pri MsZ

Zloženie stálych komisií mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Komisia financií, správy majetku a lesného hospodárstva:

 • Predseda: Ing. Miroslav Perignáth
 • Členovia:
  Mgr. Ondrej Jankura
  Ing. Jiři Ruml
  Ing. Vladimír Škára
  Ing. Matúš Polák
  Ing. Ján Žihal
  Ing. Matúš Gaborčík
  Ing. Vojtech Bodnár
  Ing. Peter Holop
 • Zapisovateľ: Bc. Monika Langová

Komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta:

Predseda: Mgr. Jana Majorová Garstková
Členovia: Ing. Vojtech Wagner
Mgr. Lorant Paugsch
Ing. Jana Gantnerová
Stanislav Čajka
Mgr. Erika Cintulová
Mgr. Sylvia Holopová
Mgr. Roman Porubän
Mgr. Pavol Kulanga
Zapisovateľ: Veronika Klukošovská

Komisia urbanistiky a výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb:

Predseda: Ján Holova
Členovia: Mgr. Ondrej Jankura
Ing. arch. Jozef Figlár
Ing. Ján Soliar
Ing. Pavol Krigovský
Ing. arch. Miloslav Neumann
Ing. Vladimír Bóry
Ing. František Grochola
Barbora Bajtošová
Zapisovateľ: Ing. Ján Lach

Komisia školstva a mládeže:

Predseda: PhDr. Marta Sabolová
Členovia: Mgr. Miroslava Müncnerová
Ing. Zlatica Martančíková 
Ľudmila Rochová
Patrik Benyak
Marián Benko
Anna Pavličková
PhDr. Andrej Zreľak
Mgr. Igor Vaverčák
Zapisovateľ: Mgr. Iveta Kušmíreková

Komisia športu:

Predseda: Mgr. Miroslava Müncnerová
Členovia: Mgr. Ondrej Jankura
Mgr. Jana  Majorová – Garstková
Mgr. Ľuboslav Kovalský
Pavol Humeník
Mgr. Radovan Novák
Bc. Simona Točeková
Mgr. Ľudmila  Bednárová
Jozef Juhász
Ing. Pavol Fejerčák 

Komisia kultúry a spoločenského života:

Predseda: Ing. Vojtech Wagner
Členovia: Mgr., Bc. Jozef Matia
Juraj Švedlár
MUDr., Mgr. Jana Víznerová
Gertrúda Scholtzová
Mgr. Milan Choma
Ing. Dominik Jakub
Mgr. Gabriela Kantorková
Vladimír Vaverčák
Zapisovateľ: Helena Ščurková

Komisia sociálna a bytová:

Predseda: Ing. Eleonóra Levická
Členovia: Ing. Veronika Havírová
Ivana Kaprálová
PhDr. Terézia Semaňaková
Ing. Slávka Mihalíková
Bc. Emília Kováčová
Daniela Anovčinová
Zapisovateľ: Mária Tulejová

Komisia zdravotníctva:

Predseda: MUDr. Ján Hencel, MSc.
Členovia Ing. Vladimír Škára
MUDr. MPH Peter Marko
MUDr. Alica Sekanová
MUDr. MPH Eleonóra Kovalčíková
MUDr. Zuzana Seligová
MUDr. Vladimír Böhmer
MUDr. Peter Slovík
Dominik Kaľavský
Zapisovateľ: Anna Zubalová

Komisia bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku:

Predseda: Ing. Veronika Havírová
Členovia: Mgr. Miroslava Müncnerová
JUDr. Dušan Modranský
Vladimír Ochotnický
JUDr. Pavol Zavacký
Ing. plk. Eduard Kolodzej
Bc. Rastislav Bednár
Imrich Gašpar
Zapisovateľ: Ing. Ladislav Melikant

Komisia zamestnanosti a podnikateľskej činnosti:

Predseda: Ing. Matúš Polák
Ing. Milan Špak
Emil Hoffmann
Milan Kaprál
Mário Hozza
Ing. Rastislav Džadoň
Ján Griglák, st.
Ing. Vladimír Škára
Martin  Noga
Zapisovateľ: Mgr. Mária Marhefková

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta pri MsZ:

Predseda: PhDr. Andrej Zreľák
Členovia: Mgr. Bc. Jozef Matia
Mgr. Ladislav Jendrejčák
Ing. Matúš Polák
Ing. Veronika Havírová
Zapisovateľ: Bc. Monika Jesenská


Archív - Zloženie komisíí MsZ pre roky 2010 - 2014
Archív - Zloženie komisíí MsZ pre roky 2006 - 2010
Archív - Zloženie komisíí MsZ pre roky 2002 - 2006

Vyhľadávanie

Úradné hodiny

Hodiny pre verejnosť:

Pondelok   8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 16.30
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.30

Hlavné námestie 1,
060 01 Kežmarok
Potrebujete informáciu?
Bezplatné Wi-FiWebkamera mesta Kežmarok
Videoklip Kežmarok 2015

Virtuálna prehliadka mesta

Virtuálna prehliadka mesta
Fotogaléria

Festival remesiel EĽRO

Európske ľudové remeslo

Legendárium súťaž

Legendárium súťaž
Verejné obstarávanie
Mestské kultúrne stredisko
Verejné obstarávanie MsKS

Kalendár kultúr. podujatí

Kam v regióne

Kam v regióne

Ponuka majetku mesta

Ponuka majetku mesta

Mestské dotácie

Kino Iskra

Kino Iskra
Filmový klub Iskra
Audiovizuálny fond

Projekt aktívne starnutie

Aktívne starnutie