Občan > Mestská polícia > Zamestnanie

Zamestnanie

Kritéria prijatia v zmysle zákona 564/1991 Zb. o obecnej polícii

Mestským policajtom sa môže stať len bezúhonná osoba, staršia ako 21 rokov,ktorá je telesne, duševne a odborne spôsobilá na plnenie úloh mestskej polície.

Osoba preukazuje svoju spôsobilosť:

  • vykonaním pohovoru so zameraním na povahové vlastnosti, predpoklady a schopnosti na prácu mestského policajta,
  • vykonaním previerky telesnej zdatnosti (tlak v ľahu na lavičke, zhyby na hrazde, ľah – sed za dve minúty, skok ďaleký z miesta, beh na 100 metrov, 12 minútový beh),
  • vykonaním psychologických testov, po ktorých bola označená ako osoba schopná vykonávať policajnú profesiu,
  • predložením lekárskej správy o zdravotnom stave uchádzača a s doporučením, že uchádzač je spôsobilý vykonávať policajnú profesiu,
  • predložením odpisu z registra trestov bez záznamu a svojou bezúhonnosťou v mieste bydliska
  • predložením dokladu o vzdelaní. Podmienkou prijatia je stredoškolské vzdelanie s maturitou všeobecného alebo odborného smeru, pričom budú preferované osoby ovládajúce cudzí jazyk (nemecký alebo anglický), alebo odbornosťou užitočnou v policajnej profesii,
  • odbornú spôsobilosť preukazuje mestský policajt vykonaním skúšky pred odbornou komisiou PZ, po absolvovaní odbornej prípravy, v zmysle Zákona o obecnej polícií.

msp@kezmarok.sk

Vyhľadávanie

Úradné hodiny

Hodiny pre verejnosť:

Pondelok   8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 16.30
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.30

Hlavné námestie 1,
060 01 Kežmarok
Potrebujete informáciu?
Bezplatné Wi-FiWebkamera mesta Kežmarok
Videoklip Kežmarok 2015

Virtuálna prehliadka mesta

Virtuálna prehliadka mesta
Fotogaléria

Festival remesiel EĽRO

Európske ľudové remeslo

Legendárium súťaž

Legendárium súťaž
Verejné obstarávanie
Mestské kultúrne stredisko
Verejné obstarávanie MsKS

Kalendár kultúr. podujatí

Kam v regióne

Kam v regióne

Ponuka majetku mesta

Ponuka majetku mesta

Mestské dotácie

Kino Iskra

Kino Iskra
Filmový klub Iskra
Audiovizuálny fond

Projekt aktívne starnutie

Aktívne starnutie