Občan > Kultúra > Literárny Kežmarok

LITERÁRNY KEŽMAROK

2016

MESTO KEŽMAROK

vyhlasuje v rámci 51. ročníka Literárneho Kežmarku

CELOSLOVENSKÚ LITERÁRNU SÚŤAŽ

žiakov základných škôl a študentov stredných škôl v Slovenskej republike

a slovenských žiakov a študentov základných a stredných škôl v zahraničí

 

I. kategória (2. - 5. ročník základné školy) – poézia a próza

II.kategória (6. – 9. ročník základné školy, príma – kvarta 8-ročné gymnáziá) – poézia a próza

III.kategória (stredné školy, kvinta – oktáva 8-ročné gymnáziá) – poézia a próza

 

PODMIENKY SÚŤAŽE:

Každý účastník môže poslať 3 až 5 vlastných básní alebo 2 až 3 prozaické útvary v rozsahu spolu maximálne 5 normovaných strán (1 strana obsahuje 30 riadkov po 60 znakov vrátane medzier), ktoré neboli publikované, ani zaslané do inej súťaže. Práce je potrebné zaslať v 4 exemplároch. Na každú prácu uveďte meno, vek, bydlisko autora, kategóriu, navštevovanú školu a ročník. Práce posielané hromadne zo základných škôl porota posúdi len vtedy, ak škola priloží zápis o víťazoch školského kola. Tematicky sa súťaž nevymedzuje. Práce nevraciame.

 

Adresa pre zasielanie prác:

Mestské kultúrne stredisko

Starý trh 47

060 01 Kežmarok

Tel. kontakt: 052/452 21 65052/452 21 65, 0904 496 4420904 496 442

 

Uzávierka súťaže:

15. apríla 2016

 

Vyhodnotenie súťaže:

9. – 10. júna 2016 v Kežmarku

Víťazi sú pozvaní na dvojdňový pobyt do Kežmarku, kde sú odmenení vecnými cenami a zúčastnia sa bohatého sprievodného programu. 51. ročník LK bude venovaný KEŽMARKU a TATRÁM pri príležitosti 420. výročia prvého výletu študentov. Osobnostiam: Dávidovi Frölichovi (cisársko – kráľovský matematik, autor prvého známeho horolezeckého výstupu vo Vysokých Tatrách), rodine Buchholtzovcov (priekopníci bádania Vysokých Tatier).

 

Súťažné práce hodnotí porota:

I. a II. kategória – PhDr. Jozef Brunclík PhD., Mgr. Zlata Matláková, PaedDr. Eva Kollárová

III. kategória a zahraniční autori – Ján Petrík, Mgr. Júlia Čurillová, PhDr. Peter Karpinský PhD.

 

Literárny Kežmarok 2015

Mesto Kežmarok

 

vyhlasuje

 

v rámci 50. ročníka Literárneho Kežmarku

 

celoslovenskú literárnu súťaž

 

žiakov základných škôl a študentov stredných škôl v Slovenskej republike

a slovenských žiakov a študentov základných a stredných škôl v zahraničí

 

 I.   kategória (2. – 5. ročník základné školy) – poézia a próza

 II.  kategória (6. – 9. ročník základné školy, príma – kvarta 8-ročné gymnáziá)
      – poézia a próza

 III. kategória (stredné školy, kvinta – oktáva 8-ročné gymnáziá) – poézia a próza

 

Podmienky súťaže:

 

Každý účastník môže poslať 3 až 5 vlastných básní alebo 2 až 3 prozaické útvary v rozsahu spolu maximálne 5 normovaných strán (1 strana obsahuje 30 riadkov po 60 znakov, vrátane medzier), ktoré neboli publikované, ani zaslané do inej súťaže. Práce je potrebné poslať v 4 exemplároch. Na každú prácu uveďte meno, vek, bydlisko autora, kategóriu, navštevovanú školu a ročník. Práce posielané hromadne zo základných škôl porota posúdi len vtedy, ak škola priloží zápis o víťazoch školského kola. Tematicky sa súťaž nevymedzuje. Práce nevraciame.

 

Adresa pre odosielanie prác:

Mestské kultúrne stredisko

Starý trh 47

060 01 Kežmarok

Tel. kontakt: 052/452 21 65052/452 21 65, 0904 496 4420904 496 442

 

Uzávierka súťaže: 10. apríla 2015

 

Vyhodnotenie súťaže: 11. – 12. júna 2015 v Kežmarku

Pre víťazov 50. Literárneho Kežmarku (LK)  je pripravený dvojdňový pobyt v Kežmarku spestrený bohatým kultúrnym programom. V dňoch 11. – 12. 6. 2015 sa úspešní literáti zúčastnia programu otvorenia LK a vyhlásenia výsledkov literárnej súťaže v priestoroch lýcea s najväčšou školskou historickou knižnicou v strednej Európe. Galaprogramu v drevenom artikulárnom kostole – pamiatke UNESCO: premiéru bude mať film venovaný 50. LK, do života uvedieme zborník venovaný 50. LK, v programe venovanom Ľudovítovi Štúrovi, štúrovcom a Kežmarku v hudobno – slovnom pásme „Vzlietli orli vysoko“ vystúpi Danubiusoctetsingers a majster Juraj Sarvaš. Pripravená je vernisáž príležitostnej výstavy, literárny seminár a besedy mladých autorov s porotou.


Víťazi celoslovenskej literárnej súťaže

Literárny Kežmarok 2015

             Základné školy 

I. kategória – mladší žiaci (2. – 5. ročník ZŠ)

POÉZIA 

1. Tímea Zábelová. 11 rokov, ZŠ s MŠ Lokca

2. Lívia Hudáková, 8 rokov, ZŠ s MŠ Plavnica

3. Vanesa Knapiková, 10 rokov, ZŠ s MŠ Plavnica

 Čestné uznanie: 

Katarína Hanka Krupová, 11 rokov, ZŠ P. O. Hviezdoslava, Snina

Nina Sabovčíková, 10 rokov, ZŠ Pavla Horova, Michalovce

Michaela Jirušková, 11 rokov, ZŠ s MŠ Stakčín

PRÓZA 

1. Šimon Krišta, 10 rokov, ZŠ Sídlisko II., Vranov nad Topľou

2. Patrícia Najšelová, 10 rokov, ZŠ s MŠ Ulica Priehradná, Martin - Priekopa

3. Michal Harvan, 10 rokov, ZŠ s MŠ Stakčín

 Čestné uznanie: 

Katarína Beskidová, 9 rokov, ZŠ Štefánikova ul., Galanta

Vladimíra Gáborová, 9 rokov, ZŠ P. O. Hviezdoslava, Snina

Veronika Šoošová, 11 rokov, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Bratislava

Peter Gallo, 9 rokov, ZŠ Zvolen

Lenka Ferkaľová, 9 rokov, ZŠ Ul. Komenského, Snina

Kristína Lojová, 10 rokov, ZŠ Gorkého, Trnava

Tímea Petruňová, 9 rokov, ZŠ P. O. Hviezdoslava, Snina

II.kategória (6. – 9. ročník ZŠ, príma - kvarta  8-ročné gymnáziá) 

 POÉZIA 

1. miesto: neudelené

2. Júlia Platková, 12 rokov, ZŠ s MŠ Plavnica

2. Agáta Brozová, 15 rokov, Gymnázium, Tvrdošín

3. Dárius Krišta, 14 rokov, ZŠ Sídlisko II., Vranov nad Topľou

3. Adela Kučkovská, 15 rokov, ZŠ Dr. D. Fischera, Kežmarok

 Čestné uznanie: 

Emily Drobňáková, 13 rokov, ZŠ Levočská, Stará Ľubovňa

Martina Krištanová, 15 rokov, ZŠ Sídlisko II., Vranov nad Topľou

Tomáš Soľanka, 15 rokov, Spojená škola, ZŠ Centrálna, Svidník

Filip Rusnák, 14 rokov, ZŠ M. R: Štefánika, Lučenec

Imrich Kaplan, 15 rokov, Spojená škola, ZŠ Centrálna, Svidník

Dominika Ondo-Eštoková, 15 rokov, ZŠ Nižná brána, Kežmarok

 PRÓZA

1. Agáta Brozová, 15 rokov, Gymnázium, Tvrdošín

2. Pavlína Hanzová, 14 rokov, Evanjelické kolegiálne gymnázium, Prešov

3. Samuel Ján Hollaar, 12 rokov, ZŠ Ing. Kožucha, Spišská Nová Ves

Čestné uznanie:

Magdaléna Martišková, 14 rokov,Gymnázium Topoľčany

Nikola Müllerová, 15 rokov, ZŠ J. Zemana, Nová Baňa

Lucia Tonhajzerová, 12 rokov, ZŠ Martin

Filip Miloslav Šarnik, 12 rokov, ZŠ Levocká, Stará Ľubovňa

Karolína Fritzová, 15 rokov, ZŠ Májové námestie, Prešov

Zuzana Rakacká, 14 rokov, Gymnázium Trebišovská 12, Košice

 Porota: Mgr. Zlata Matláková, PaedDr. Eva Kollárová, PhDr. Jozef Brunclík, PhD.

              Stredné školy  

 III. kategória (stredné školy, kvinta – oktáva 8-ročné gymnáziá)  

 POÉZIA 

1. Ema Malíšková, 18 rokov, Gymnázium sv. Františka Assiského, Levoča

2. Barbora Plutová, 17 rokov, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa

3. Hana Ševčíková, 19 rokov, Pedagogická a kultúrna akadémia, Modra

 

Čestné uznanie: 

Katarína Sivuľková, 17 rokov, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa

Daniela Brezániová, 16 rokov, Gymnázium Varšavská ul., Žilina

Patrik Lekeš, 17 rokov, Gymnázium Ul. 17. novembra, Topoľčany

Ľudmila Zimmermannová, 17 rokov, Gymnázium Topoľčany

Katarína Jančeková, 17 rokov, Gymnázium Ul. 17. novembra, Topoľčany

Adam Kollár, 16 rokov, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa

Miroslav Igaz, 19 rokov, Gymnázium J. Jesenského, Bánovce nad Bebravou

PRÓZA 

1. Nicol Hochholczerová, 16 rokov, Stredná odborná škola drevárska, Rimavská Sobota

2.Júlia Oreská, 18 rokov, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné

3. Katarína Jančeková, 17 rokov, Gymnázium Ul. 17. novembra, Topoľčany

 

 Čestné uznanie: 

 Žaneta Kapušová, 16 rokov, Obchodná akadémia, Ilava

Jakub Džama, 18 rokov, Gymnázium sv. Moniky, Prešov

Jana Jelšicová, 16 rokov, Súkromná stredná umelecká škola, Zvolen

Dávid Szomráki, 16 rokov, Gymnázium, Veľké Kapušany

Martina Kováčová, 19 rokov, SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zvolen

 Porota: Ján Petrík, Mgr. Júlia Čurillová,

              PhDr. Peter Karpinský, PhD.

 Zahraniční autori 

             (slovenskí žiaci a študenti žijúci v zahraničí)

 Základné školy 

I. kategória 

PRÓZA 

1. Nina Marčoková, 11 rokov, Kysáč, Srbsko

2. Nadja Marčoková, 8 rokov, Kysáč, Srbsko

3. Neudelené

 II. kategória  

POÉZIA

1.Milina Strejčeková, 13 rokov, Stará Pazova, Srbsko

2. Neudelené

3. Neudelené

 III. kategória  

POÉZIA

1. Klaudia Snir, 16 rokov, Nadlac, Rumunsko

2. Monika Danila, 10 rokov, Nadlac, Rumunsko

3. Neudelené

 

Porota: Ján Petrík, Mgr. Júlia Čurillová,         

  PhDr. Peter Karpinský, PhD.

 

 

Literárny Kežmarok 2014 

Mesto Kežmarok

Slovenská národná knižnica – literárne múzeum v martine

vypisujú

 v rámci 49. ročníka Literárneho Kežmarku

celoslovenskú literárnu súťaž

žiakov základných škôl a študentov stredných škôl v Slovenskej republike

a slovenských žiakov a študentov základných a stredných škôl v zahraničí 

 I.   kategória (2. – 5. ročník základné školy) – poézia a próza

 II.  kategória (6. – 9. ročník základné školy, príma – kvarta 8-ročné gymnáziá)
      – poézia a próza

 III. kategória (stredné školy, kvinta – oktáva 8-ročné gymnáziá) – poézia a próza

 Podmienky súťaže:

 Každý účastník môže poslať 3 až 5 vlastných básní alebo 2 až 3 prozaické útvary v rozsahu spolu maximálne 5 normovaných strán (1 strana obsahuje 30 riadkov po 60 znakov, vrátane medzier), ktoré neboli publikované, ani zaslané do inej súťaže. Práce je potrebné poslať v 4 exemplároch. Na každú prácu uveďte meno, vek, bydlisko autora, kategóriu, navštevovanú školu a ročník. Práce posielané hromadne zo základných škôl porota posúdi len vtedy, ak škola priloží zápis o víťazoch školského kola. Tematicky sa súťaž nevymedzuje. Práce nevraciame.

Adresa pre odosielanie prác:

Mestské kultúrne stredisko

Starý trh 47

060 01 Kežmarok 

Uzávierka súťaže: 13. apríla 2014

Vyhodnotenie súťaže: 12. – 13. júna 2014 v Kežmarku


Víťazi celoslovenskej literárnej súťaže

Literárny Kežmarok 2014

             Základné školy 

I. kategória – mladší žiaci (2. – 5. ročník ZŠ)

POÉZIA 

1. miesto neudelené

2. Samuel Onderišin, 11 rokov, ZŠ Jána Švermu, Humenné

3. Miroslava Nemcová, 9 rokov, ZŠ s MŠ Plavnica

 Čestné uznanie: 

Lucia Gromovská, 8 rokov, ZŠ Hutnícka, Spišská Nová Ves  

Katarína Chmeliarová, 9 rokov, ZŠ s MŠ Plavnica

Vanesa Brijová, 11 rokov, ZŠ Nižná brána, Kežmarok

Soňa Cimbalová, 10 rokov, Spojená škola, ZŠ Svidník

Ema Hetešová, 10 rokov, ZŠ Dr. Daniela Fischera, Kežmarok

PRÓZA 

1. Šimon Krišta, 9 rokov, ZŠ Sídlisko II., Vranov nad Topľou

2. Alexandra Chamillová, 11 rokov, ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa

3.Samuel Birmon, 10 rokov, ZŠ M. Rázusa, Zvolen

3. Mária Ibarová, 9 rokov, ZŠ Mlynská, Senec

 Čestné uznanie: 

Riško Čierny, 8 rokov, ZŠ M. Rázusa, Zvolen

 Lenka Lettrichová, 11 rokov, ZŠ Na bielenisku, Pezinok

 ZŠ Gaštanová, Žilina – 4. ročník

 ZŠ Nižná brána, Kežmarok – 2. ročník  

II.kategória (6. – 9. ročník ZŠ, príma - kvarta  8-ročné gymnáziá) 

 POÉZIA 

1. Natália Timaniková, 14 rokov, OGY, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa

1. Nikola Barkociová, 15 rokov, ZŠ s MŠ Plavnica

2. Martina Krištanová, 14 rokov, ZŠ SídliskoII., Vranov nad Topľou

3. Katarína Sivuľková, 15 rokov, OGY, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa

 Čestné uznanie: 

 Magdaléna Martišková, 13 rokov, Gymnázium, Topoľčany

 Kristián Kormoš, 15 rokov, ZŠ s MŠ Plavnica

 Kristína Drotárová, 11 rokov, Spojená škola, ZŠ, Svidník

 PRÓZA

1. Nicol Hochholczerová, 15 rokov, ZŠ M. Daxnera, Rimavská Sobota

2. Agáta Brozová, 14 rokov, Gymnázium, Tvrdošín

2. Nikola Mullerová, 14 rokov, ZŠ J. Zemana, Nová Baňa

3. Dárius Krišta, 13 rokov, ZŠ Sídlisko II., Vranov nad Topľou

Čestné uznanie:

Tobiáš Šiška, 14 rokov, ZŠ Nižná brána, Kežmarok

 Marianna Kšiňanová, 15 rokov, Gymnázium J. Jesenského, Bánovce nad Bebravou

 Oliver Asztalos, 14 rokov, ZŠ Mlynská, Senec

 Pavlína Hanzová, 13 rokov, Evanjelické kolegiálne gymnázium, Prešov

 Zuzana Gaľová, 15 rokov, Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Košice

 Porota: Mgr. Zlata Matláková, PaedDr. Eva Kollárová, PhDr. Jozef Brunclík, PhD.

              Stredné školy  

 III. kategória (stredné školy, kvinta – oktáva 8-ročné gymnáziá)  

 POÉZIA 

1. Barbora Plutová, 16 rokov, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa

2. Ema Malíšková, 17 rokov, Gymnázium sv. Františka Assiského, Levoča

3. Jana Brutovská, 19 rokov, Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Kežmarok

 

Čestné uznanie: 

Mariana Vislocká, 17 rokov, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa

Jana Biganičová, 15 rokov, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa

Skarlet Bednáriková, 21 rokov, Spojená škola Tokajícka, Bratislava

Miroslav Igaz, 18 rokov, Gymnázium J. Jesenského, Bánovce nad Bebravou

Peter Hoferica, 16 rokov, Gymnázium Grosslingova, Bratislava

Ľudmila Zimmermannová, 16 rokov, Gymnázium Topoľčany

PRÓZA 

1. Tímea Kónyová, 17 rokov, Evanjelické kolegiálne gymnázium, Prešov

2. Zuzana Kováčová, 16 rokov, Gymnázium F. Švantnera, Nová Baňa

3. Mária Blahová, 17 rokov, Gymnázium Angely Merici, Trnava

 Čestné uznanie: 

 Júlia Oreská, 17 rokov, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné

 Veronika Mišková, 16 rokov, Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Kežmarok

 Porota: Ján Petrík, Mgr. Júlia Čurillová,

              PhDr. Peter Karpinský, PhD.

 Zahraniční autori 

             (slovenskí žiaci a študenti žijúci v zahraničí)

 Základné školy 

I. kategória 

 POÉZIA 

1. Tea Pudelková, 8 rokov, ZŠ 15. Októbra, Pivnica, Srbsko

2.Neudelené

3.Neudelené

PRÓZA 

1. Estera Zajácová, 12 rokov, ZŠ 15. Októbra, Pivnica, Srbsko

2. Neudelené

3. Neudelené

 II. kategória  

POÉZIA

1. Irena Kolárová, 14 rokov, ZŠ Jovana Popovica, Susek, Srbsko

2. Neudelené

3. Neudelené

PRÓZA 

1. Rebeka Majdlíková, 14 rokov, ZŠ maršala Tita, Padina, Srbsko

2. Mario Matuľa, 14 rokov, ZŠ maršala Tita, Padina, Srbsko

3. Alen Blažek, 13 rokov, ZŠ 15. Októbra, Pivnica, Srbsko

Porota: Ján Petrík, Mgr. Júlia Čurillová,         

  PhDr. Peter Karpinský, PhD.

 


Víťazi celoslovenskej literárnej súťaže

Literárny Kežmarok 2013

              Základné školy 

I. kategória – mladší žiaci (2. – 5. ročník ZŠ)

POÉZIA

1. miesto neudelené

2. Diana Jancurová, 10 rokov, Spojená škola, ZŠ, Svidník

2. Ema Hetešová, 9 rokov, ZŠ, Dr. Daniela Fischera, Kežmarok

3. Kristína Drotárová, 10 rokov, Spojená škola, ZŠ, Svidník

 Čestné uznanie:

   Dávid Nikmon, 7 rokov, ZŠ s MŠ V. Benedikta, Nedožery-Brezany

   Martin Kozák, 8 rokov, ZŠ Sídlisko II., Vranov nad Topľou

PRÓZA

1. Šimon Krišta, 8 rokov, ZŠ Sídlisko II., Vranov nad Topľou

2. Veronika Jóriová, 10 rokov, ZŠ s MŠ J. Murgaša, Šaľa

3. Zuzana Ľudviková, 11 rokov, ZŠ s MŠ Hurbanova, Martin

 Čestné uznanie:

   Michaela Studená, 9 rokov, ZŠ Cádrová, Bratislava

   Sára Stuchlíková, 9 rokov, ZŠ Martinská, Vlčince-Žilina

   Sophia Tyrpáková, 10 rokov, ZŠ Jablonové

   Adrián Hanuska, 11 rokov, ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

   Július Kolodzej, 10 rokov, Dr. Daniela Fischera, Kežmarok 

II.kategória (6. – 9. ročník ZŠ, príma - kvarta  8-ročné gymnáziá) 

 POÉZIA

1. Jana Biganičová, 14 rokov, ZŠ na ul. Komenského, Stará Ľubovňa

1. Barbora Plutová, 15 rokov, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa

2. Emma Tomková, 15 rokov, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa

3. Adam Kollár, 14 rokov, ZŠ Levočská, Stará Ľubovňa

 Čestné uznanie:

   Paulína Smolárová, 12 rokov, ZŠ s MŠ Lokca

   Margita Vajdiarová, 13 rokov, ZŠ s MŠ Lokca

   Imrich Kaplan, 13 rokov, Spojená škola Svidník

 PRÓZA

1. Mária Bernátová, 12 rokov, ZŠ Borodáčova, Bratislava

2. Marianna Kšiňanová, 14 rokov, Gymnázium Janka Jesenského, Bánovce nad Bebravou

3. Pavlína Hanzová, 12 rokov, Evanjelické kolegiálne gymnázium, Prešov

3. Mária Kosseyová, 14 rokov, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Bratislava

Čestné uznanie:

   Barbora Vojtašáková, 13 rokov, ZŠ s MŠ Rabčice

   Katarína Kosseyová, 12 rokov, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Bratislava

   Jana Kosseyová, 13 rokov, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Bratislava

   Martina Krištanová, 13 rokov, ZŠ Sídlisko II., Vranov nad Topľou

 Porota: Mgr. Zlata Matláková, PaedDr. Eva Kollárová

            PhDr. Jozef Brunclík, PhD.

 Stredné školy  

 III. kategória (stredné školy, kvinta – oktáva 8-ročné gymnáziá) 

 POÉZIA

1. Dominik Holíček, 17 rokov, Gymnázium J.Jesenského, Bánovce n/Bebravou

2. Veronika Grešová, 17 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa

3. Erika Virostková, 19 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa

Čestné uznanie:

   Jana Brutovská, 18 rokov, Gymnázium P.O.Hviezdoslava, Kežmarok

   Tomáš Ladňák, 17 rokov, Gymnázium J. Lettricha, Martin

   Ema Malíšková, 16 rokov, Gymnázium sv. Františka Assiského, Levoča

   Dominika Kecsövá, 16 rokov, Gymnázium J. Lettricha, Martin

   Miroslava Ščigulinská, 15 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa

   Patrícia Krafčíková, 16 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa

PRÓZA

1. miesto neudelené

2. Veronika Žilinská, 18 rokov, Gymnázium Ul. L Sáru 1, Bratislava

2. Lenka Roskošová, 17 rokov, Gymnázium F. G. Lorcu, Bratislava

3. Mária Bilá, 19 rokov, Cirk. gymnázium sv. Fr. z Assisi, Vranov n/Topľou

 Čestné uznanie:

   Tímea Kónyová, 16 rokov, Evanjelické kolegiálne gymnázium, Prešov

  Daniela Brezániová, 14 rokov, Gymnázium, Varšavská cesta, Žilina

   Júlia Oreská, 16 rokov, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné

 Porota: Ján Petrík, Mgr. Júlia Čurillová,

              PhDr. Peter Karpinský, PhD.

 Zahraniční autori 

             (slovenskí žiaci a študenti žijúci v zahraničí)

 Základné školy

I. kategória 

 POÉZIA

1. Nina Marčoková, 9 rokov, ZŠ Ľ. Štúra, Kysáč, Srbsko

2. Patrícia Kmeťková, 10 rokov, ZŠ 15. októbra, Pivnica, Srbsko

PRÓZA

1. Nina Marčoková, 9 rokov, ZŠ Ľ. Štúra, Kysáč, Srbsko

2. Andrea Irena Fábriová, 8 rokov, Teoretické lýceum J.G.Tajovského, Nadlac, Rumunsko

 II. kategória 

 PRÓZA

1. Martina Pintírová, 12 r., ZŠ 15. októbra, Pivnica, Srbsko

2. Andrea Grňová, 13. r., ZŠ 15. októbra, Pivnica, Srbsko

 Stredné školy 

 III. kategória - poézia

cena neudelená

Porota: Ján Petrík, Mgr. Júlia Čurillová,         

  PhDr. Peter Karpinský, PhD.


 

Mesto Kežmarok, LITERÁRNE MÚZEUM SNK V MARTINE, MATICA SLOVENSKÁ V MARTINE

pozývajú Vás na

XLVIII. LITERÁRNY KEŽMAROK

venovaný

630. výročiu kežmarského školstva a 170. výročiu vzniku spisovnej slovenčiny,
usporiadaný pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča 

13. - 14. júna 2013

PROGRAM
     
13. jún 2013 - štvrtok                                                                   

od 13.00 - Prezentácia a ubytovanie (Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok)

14.00 - VITAJTE V KEŽMARKU – prijatie účastníkov LK primátorom mesta (Obradná sieň Mestského úradu, Hlavné námestie 1)

 15.00 - SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE XLVIII. ročníka LK (pred budovou Lýcea)

15.30 - VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV CELOSLOVENSKEJ LITERÁRNEJ SÚŤAŽE (Lýceum, Hviezdoslavova ul. 18,) PREHLIADKA LYCEÁLNEJ KNIŽNICE, najväčšej školskej historickej knižnice v strednej Európe

19.00 - LITERÁRNY SVET MLADÝCH                                    
 Stretnutie víťazov autorskej súťaže s porotou (Stredná odborná škola, Garbiarska 1)

14. jún 2013 - piatok

9.00 -
Vernisáž výstavy JAR SLOVENSKÉHO NÁRODA (Mestské kultúrne stredisko, Starý trh 46)

9.30 - SEMINÁR k jubileám kežmarského školstva a spisovnej slovenčiny (Mestské kultúrne stredisko, Starý trh 46)

9.45 - TVORIVÉ PÍSANIE besedy mladých autorov s porotou (Stredná odborná škola, Garbiarska 1)

11.30 - ODHALENIE PAMÄTNEJ TABULE J. Blahoslavovi Benediktimu - zakladateľovi prvej slovenskej študentskej spoločnosti. r. 1824 (Hlavné námestie 82)

13.00 - PREHLIADKA HISTORICKÝCH PAMIATOK MESTA

PROGRAM VERINSÁŽE VÝSTAVY A SEMINÁRA
14. júna 2013 - piatok
Mestské kultúrne stredisko, Starý trh 46, Kežmarok
9.00 VERNISÁŽ VÝSTAVY "Jar slovenského národa" (Pocta Ľ. Štúrovi a jeho generácii) PhDr. Jozef Beňovský, riaditeľ Literárneho múzea SNK v Martine
9.30 SEMINÁR venovaný 630. výročiu kežmarského školstva a 170. výročiu vzniku spisovnej slovenčiny

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Z dejín kežmarského školstva - PhDr. Nora Baráthová, kežmarská historička a spisovateľka

Pochvalné slovo na slovenský spisovný jazyk - Mgr. Daniela Paulďurová, odborná pracovníčka Literárneho múzea SNK v Martine

Prednášky doplnia audiovizuálne ukážky


LITERÁRNY KEŽMAROK 2013

Mesto Kežmarok, Slovenská národná knižnica – literárne múzeum
matica slovenská v martine

vypisujú

 v rámci 48. ročníka Literárneho Kežmarku

celoslovenskú literárnu súťaž

žiakov základných škôl a študentov stredných škôl v Slovenskej republike a slovenských žiakov a študentov základných a stredných škôl v zahraničí 

 I.   kategória (2. – 5. ročník základné školy) – poézia a próza

 II.  kategória (6. – 9. ročník základné školy, príma – kvarta 8-ročné gymnáziá)
      – poézia a próza

 III. kategória (stredné školy, kvinta – oktáva 8-ročné gymnáziá) – poézia a próza

Podmienky súťaže: Každý účastník môže poslať 3 až 5 vlastných básní alebo 2 až 3 prozaické útvary v rozsahu spolu maximálne 5 normovaných strán (1 strana obsahuje 30 riadkov po 60 znakov, vrátane medzier), ktoré neboli publikované, ani zaslané do inej súťaže. Práce je potrebné poslať v 4 exemplároch. Na každú prácu uveďte meno, vek, bydlisko autora, kategóriu, navštevovanú školu a ročník. Práce posielané hromadne zo základných škôl porota posúdi len vtedy, ak škola priloží zápis o víťazoch školského kola. Tematicky sa súťaž nevymedzuje. Práce nevraciame.  

Adresa pre odosielanie prác:

Mestské kultúrne stredisko 

Starý trh 47

060 01 Kežmarok

Uzávierka súťaže: 13. apríla 2013

48. ročník Literárneho Kežmarku

sa bude konať v dňoch 13.- 14. júna 2013

Je venovaný 630. výročiu kežmarského školstva

a 170. výročiu spisovnej slovenčiny.

Nosným programom LK je Celoslovenská literárna súťaž,

do ktorej prišlo v tomto roku 821 prác od 373 autorov.

V súčasnosti poroty hodnotia zaslané súťažné práce,

víťazi budú pozvaní do Kežmarku.

 

47. ročník LITERÁRNEHO KEŽMARKU

sa konal pod záštitou ministra školstva, vedy,

výskumu a športu SR  Dušana Čaploviča,

bol venovaný 200. výročiu narodenia Sama Chalupku,

Jonáša Záborského a Daniela Gabriela Licharda

 

Do súťaže prišlo celkom 842 prác od 421 autorov.

Z toho: 603 prác od 336 žiakov základných škôl

             218 prác od 73 študentov stredných  škôl

             21 prác od 12 autorov zo zahraničia

 

Práce žiakov základných škôl hodnotila porota v zložení:

            Mgr. Zlata Matláková, PaedDr. Eva Kollárová, PhDr Jozef Brunclík, PhD.

Práce študentov stredných škôl a zahraničných autorov hodnotila porota:

            Ján Petrík, Mgr. Júlia Čurillová, PhDr. Peter Karpinský, PhD.

 

Víťazi celoslovenskej literárnej súťaže LITERÁRNY KEŽMAROK 2012 :

 

I. kategória (mladší žiaci:  8 – 11 roční)

POÉZIA

 1. Michal Vyparina,  ZŠ s MŠ Plavnica
 2. Michaela Marčeková, ZŠ s MŠ. M.R. Štefánika, Vrútky
 3. Michaela Šudíková, ZŠ Ohradzany

Čestné uznanie:

Alexandra Pivovarníková, ZŠ s MŠ Plavnica

Veronika Findoráková, ZŚ Dr.D.Fischera Kežmarok

Dalibor Gajdoš, Spojená škola, Centrálna, Svidník

 

PRÓZA

 1. Alexandra Kmentová, ZŠ Štefánikova, Galanta
 2. Katarína Kosseyová, Spojená škola sv.Františka z Assisi, Bratislava
 3. Miroslav Malinovský, ZŠ Mlynská, Senec

Čestné uznanie:

Matej Majtaník, ZŠ Karpatská, Žilina

Veronika Jóriová, ZŠ s MŠ J.Murgaša, Šaľa

Zuzana Ľudviková, ZŠ s MŠ Hurbanova, Martin

Lenka Melišová, ZŠ Stred, Považská Bystrica

Timotej Kačur, ZŠ Laborecká, Humenné

Viktória Čudrnáková, ZŠ s MŠ Ľubochňa

       

II. kategória (starší žiaci: 12 – 15 roční)

POÉZIA

 1. Barbora Plutová, ZUŠ J.Melkoviča, Stará Ľubovňa
 2. Jana Biganičová, ZUŠ J.Melkoviča, Stará Ľubovňa
 3. Paulína Smolárová, ZŠ s MŠ Lokca

      Veronika Paľová, ZŠ T.J.Moussona, Michalovce

Čestné uznanie:

Veronika Bérešová, ZŠ S.Chalupku, Prievidza

Adam Kolár, ZŠ Levočská, Stará Ľubovňa

Miroslava Sčigulinská, ZUŠ J.Melkoviča, Stará Ľubovňa

PRÓZA

 1. Nicol Hochholczerová, ZŠ Š.M.Daxnera, Rimavská Sobota
 2. Vanessa Jóriová, ZŠ s MŠ J.Murgaša, Šaľa
 3. Kamila Kamala Galjuš, Gymnázium, Konštantinova, Prešov

Čestné uznanie:

Jana Kosseyová, Spojená škola sv.Františka z Assisi, Bratislava

Agáta Brozová, Gymnázium, Tvrdošín

Natália Žemberová, Gymnázium Golianova, Nitra

Michaela Maselková, ZŠ Lúčna, Vranov nad Topľou

 

III. kategória (stredné školy: 16 – 18 roční)

POÉZIA

 1. Soňa Klimčová, Gymnázium J.Jesenského, Bánovce nad Bebravou
 2. Erika Virostková,  ZUŠ J.Melkoviča, Stará Ľubovňa
 3. Adam Štefunko, Spojená škola sv.Vincenta de Paul, Bratislava

Čestné uznanie:

Veronika Grešová, ZUŠ J.Melkoviča, Stará Ľubovňa

Dominika Grešová, ZUŠ J.Melkoviča, Stará Ľubovňa

Jana Brutovská, Gymnázium P.O.H., Kežmarok

Patrícia Krafčíková, ZUŠ J.Melkoviča, Stará Ľubovňa

Kristína Záleská, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné

 

PRÓZA

 1. Zuzana Černianska, Gymnázium, T.Ružičku, Žilina
 2. Terézia Klasová, Spojená škola, Novohradská 3,  Bratislava
 3. Tímea Kónyová, Evanjelické kolegiálne gymnázium, Prešov

Čestné uznanie:

Pavel Bartík, Gymnázium A.Sládkoviča, Krupina

Alžbeta Kubovičová, Gymnázium P.J.Šafárika, Rožňava

Lenka Kružlicová, Gymnázium I. Bellu, Handlová

Boris Focko, Gymnázium, Šolská 7, Spišská Nová Ves

Zuzana Hurčíková, Gymnázium, Partizánske

 

Zahraniční autori

(slovenskí žiaci a študenti žijúci v zahraničí)

I. kategória - próza

Čestné uznanie:

Ivan Toman, ZŠ Mladých pokolení, Kovačica, Srbsko

 

III. kategória, poézia

Čestné uznanie:

Stanislava Baková, Gymnázium „Branko Radičevič“, Stará Pazova, Srbsko

 

Oceneným blahoželáme a prajeme veľa tvorivých úspechov.

 

Literárny Kežmarok 2012

Mesto Kežmarok

Slovenská národná knižnica – Slovenské národné literárne múzeum a Matica slovenská v martine

vypisujú

v rámci 47. ročníka Literárneho Kežmarku

Celoslovenskú literárnu súťaž

žiakov základných škôl v Slovenskej republike

študentov stredných škôl v Slovenskej republike

a slovenských žiakov a študentov základných a stredných škôl v zahraničí

 

  I. kategória (  8-roční až 11-roční) – poézia a próza

 II. kategória (12-roční až 15-roční) – poézia a próza

III. kategória (16-roční až 18-roční) – poézia a próza

 

Podmienky súťaže

Každý účastník môže poslať 3 až 5 vlastných básní alebo 2 až 3 prozaické útvary v rozsahu spolu maximálne 5 normovaných strán (1 strana obsahuje 30 riadkov po 60 znakov, vrátane medzier), ktoré neboli publikované, ani zaslané do inej súťaže. Práce je potrebné poslať v 4 exemplároch. Na každú prácu uveďte meno, vek, bydlisko autora, kategóriu, navštevovanú školu a ročník. Práce posielané hromadne zo základných škôl porota posúdi len vtedy, ak škola priloží zápis o víťazoch školského kola. Tematicky sa súťaž nevymedzuje. Práce nevraciame.

 

Adresa pre odosielanie prác:

Mestské kultúrne stredisko

Starý trh 47

060 01 Kežmarok

 

Uzávierka súťaže: 14. apríla 2012

 

Vyhodnotenie súťaže: 14. – 15. júna 2012 v Kežmarku

********************************************************************************************


Víťazi celoslovenskej literárnej súťaže
LITERÁRNY KEŽMAROK 2011

Základné školy

I. kategória - žiaci základných škôl (8 - 11 roční)
POÉZIA
1. Vanessa Jóriová, 11 rokov, ZŠ s MŠ J. Murgaša, Šaľa
2. Paulína Smolárová, 11 rokov, ZŠ s MŠ Lokca
3. Max Blaščák, 11 rokov, ZŠ Hradné námestie, Kežmarok
Čestné uznanie:
Lívia Zubíčeková, 3. roč. ZŠ s MŠ Stakčín
Dušan Hančák, 3. roč. ZŠ s MŠ Stakčín

PRÓZA
1. Agáta Brozová, 11 rokov, ZŠ s MŠ Nižná
2. Marcela Haličková, 11 rokov ZŠ s MŠ Liptovská Teplá
3. Adela Kučkovská, 5. roč. ZŠ Dr. D. Fischera, Kežmarok

Čestné uznanie:
Zuzana Šiminská, 11 rokov, ZŠ P. Dobšinského, R. Sobota
Marek Mikolajčík, 11 rokov, ZŠ Dr. D. Fischera, Kežmarok
Henry Michalec, 9 rokov, ZŠ Tribečská, Topoľčany

II. kategória - žiaci základných škôl (12 - 15 )
POÉZIA
1. Adam Štefunko, 14 rokov, Spojená škola sv. Vincenta de
    Paul, Bratislava
1. Barbora Plutová, 13 rokov, ZUŠ J. Melkoviča, S. Ľubovňa
2. Michaela Majerčáková, 14 rokov, ZUŠ J. Melkoviča, S. Ľu-
    bovňa
3. Jana Biganičová, 12 rokov, ZUŠ J. Melkoviča, S. Ľubovňa
Čestné uznanie:
Katarína Tamášová, 9. roč., ZŠ Ohradzany
Adam Kollár, 12 rokov, ZŠ Levočská, S. Ľubovňa
Dominika Dzvinčuková, 14 rokov, ZŠ Centrálna, Svidník

PRÓZA
1. Nicol Hochholczerová, 12 rokov, ZŠ Š. M. Daxnera,
    Rimavská Sobota
2. Barbara Vojtašáková, 12 rokov, ZŠ s MŠ Rabčice
3. Beáta Plaskurová, 13 rokov, ZŠ Tematická, Nové Mesto
    nad Váhom

Čestné uznanie:
Slávka Hycláková, 12 rokov, ZŠ s MŠ, M. R. Štefánika,
Bratislava
Bernadeta Obertová, 13 rokov, _Gamnázium Varšavská cesta, Žilina
Tímea Kuzmová, 12 rokov, ZŠ Ulica L. Novomestského,
Trenčín
Gréta Baculáková, 6. ročník, ZŠ s MŠ Badín
Veronika Pružinová, 14 rokov, ZŠ Dr. J. Dérera, Malacky

Porota: Mgr. Zlata Matláková, PaedDr. Eva Kollárová,
               PhDr. Jozef Brunclík, PhD.

Stredné školy

III. kategória
POÉZIA
1. Ján Živčák, Bernolákova 15, Podolinec
2. Veronika Grešová, ZUŠ Jana Melkoviča, S. Ľubovňa
2. Erika Virostková, ZUŠ Jána Melkoviča, S. Ľubovňa
3. Jana Brutovská, Gaštanová 11, Kežmarok
Čestné uznanie:
Linda Šagátová, SNP 408/3, Myjava
Janka Redajová, ZUŠ Jána Melkoviča, S. Ľubovňa
Zuzana Eperješiová, Húskova 37, Košice
Anička Konkoľová, Nová Ľubovňa 38
Dávid Kondé, Hviezdoslavova 56, Zlaté Moravce

PRÓZA
1. Katarína Vargová, Donovaly 12, Donovaly
2. Ria Gehrerová, Dežerice 360, Horné Ozorovce
3. Soňa Klimčová, Bobot 176
3. Tímea Kónyová, Ďumbierska 16, Prešov
Čestné uznanie:
Katarína Zimová, Tatranská 20, S. Ľubovňa
Michaela Omelková, Tajovského 14, B. Bystrica
Richard Vajdel, Zelená 27, Martin
Adriana Barteková, Exnárova 16, Prešov
Andrea Gondová, Rakytovská cesta 95, B. Bystrica

Porota: Ján Petrík, PhDr. Peter Karpinský, PhD.,
               Mgr. Júlia Čurillová

Zahraniční autori
(slovenskí žiaci a študenti žijúci v zahraničí)

Stredné školy

III. kategória - poézia
bez ocenení

III. kategória - próza
1. Filip Omasta, Báčský Petrovec, Srbsko
2. Pavel Prihracki, Nadlac, Rumunsko

Porota: Ján Petrík, PhDr. Peter Karpinský, PhD.
Mgr. Júlia ČurillováMesto Kežmarok
Slovenská národná knižnica v Martine
Matica slovenská v Martine

pozývajú Vás na

XLVI. LITERÁRNY KEŽMAROK

venovaný JANKOVI KRÁĽOVI (135. výročie narodenia)
a
MEMORANDU NÁRODA SLOVENSKÉHO (150. výročie)

Program:
16. jún - štvrtok
do
13.oo Prezentácia a ubytovanie
            Stredná odborná škola, Garbiarska 1

14.oo VITAJTE V KEŽMARKU
            Prijatie účastníkov LK primátorom mesta
            Obratná sieň Mestského úradu, Hlavné námestie 1

15.oo SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE XLVI. ročníka LK
            pred budovou lýcea

15.3o VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV CELOSLOVENSKEJ
           LITERÁRNEJ SÚŤAŽE
           Lýceum, Hviezdoslavova ul. 18
           PREHLIADKA LYCEÁLNEJ KNIŽNICE (najväčšej
           školskej historickej knižnice v strednej Európe)

19.oo LITERÁRNY SVET MLADÝCH
            Stretnutie víťazov autorskej súťaže s porotou
            Stredná odborná škola, Garbiarska 1

17. júna 2011 - piatok

9.oo TVORIVÉ PÍSANIE
         Beseda mladých autorov s porotou
         Stredná odborná škola, Garbiarska 1

9.3o SEMINÁR
         Janko Kráľ a memorandum národa slovenského
         Lýceum, Hviezdoslavova ul. 18

13.oo Prehliadka historických pamiatok Kežmarku

SEMINÁR

Janko Kráľ a memorandum národa slovenského
17. júna 2011 (piatok) o 9.3o hod. , Lýceum Hviezdoslavova
ul. 18, Kežmarok
°°°°°°°°°°°°°°°
Janko Kráľ básnik slovenský i svetový (s prezentáciou dokumentárneho filmu Album Janka Kráľa)
PhDr. Jozef Beňovský, riaditeľ Slovenského národného literárneho múzea SNK v Martine 

Memorandum národa slovenského 1861 v kontexte dejín
(prednáška s historickými ukážkami)
PhDr. Michal Eliáš, CSc., riaditeľ Archívu literatúry a umenia MS v.v.  

 

      

LITERÁRNY KEŽMAROK 2011

MESTO KEŽMAROK
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA - SLOVENSKÉ
NÁRODNÉ LITERÁRNE MÚZEUM V MARTINE

vypisujú

v rámci 46. ročníka Literárneho Kežmarku

CELOSLOVENSKÚ LITERÁRNU SÚŤAŽ

žiakov základných škôl v Slovenskej republike
študentov stredných škôl v Slovenskej republike
a slovenských žiakov a študentov základných a stredných škôl v zahraničí

I. kategória (8-roční až 11-roční) - poézia a próza
II. kategória (12-roční až 15-roční) - poézia a próza
III. kategória (16-roční až 15-roční) - poézia a próza

Podmienky súťaže

Každý účastník môže poslať 3 až 5 vlastných básní alebo 2 až 3 prozaické útvary v rozsahu spolu maximálne 5 normovaných strán (1 strana obsahuje 30 riadkov po 60 znakov, vrátane medzier), ktoré neboli publikované, ani zaslané do inej súťaže. Práce je potrebné poslať v 5 exemplároch. Na každú prácu uveďte meno, vek, bydlisko
autora, kategóriu, navštevovanú školu a ročník. Práce posielané hromadne zo základných škôl porota posúdi len vtedy, ak škola priloží zápis o víťazoch školského kola.
Tematicky sa súťaž nevymedzuje. Práce nevraciame.

Adresa pre odoslanie prác:

Mestské kultúrne stredisko
Starý trh 47
060 01 Kežmarok

Uzavierka súťaže: 15. apríla 2011

Vyhodnotenie súťaže: 16. - 17. júna 2011 v Kežmarku

Víťazi celoslovenskej literárnej súťaže
LITERÁRNY KEŽMAROK 2010

Základné školy

I. kategória - žiaci základných škôl (8 - 11 roční)

POÉZIA
1. Janka Biganičová, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa
2. Paulína Smolárová, ZŠ s MŠ Lokca
3. Adam Kollár, ZŠ na Levočskej ul., Stará Ľubovňa

Čestné uznanie:
Nikola Kuricová, ZŠ na Štúrovej ul., Detva
Hana Trusiková, ZŠ s MŠ Budmerice
Adam Heteš, ZŠ Dr. Fischera, Kežmarok
Filip Mikula, ZŠ Čsl. armády, Prešov

PRÓZA
1. Nicol Hochholczerová, ZŠ na Clementisovej ul.,
    Rimavská Sobota
2. Katarína Kosseyová, Spojená škola sv. Františka
    z Assisi, Bratislava
3. Agáta Brozová, ZŠ Nižná

3. Michal Vyparina, ZŠ s MŠ Plavnica

Čestné uznanie:
Samuel Neupauer, ZŠ na Považskej ul., Košice
Barbora Franková, ZŠ G. Haina, Levoča
Jana Kosseyová, Spojená škola sv. Františka z Assisi,
Bratislava
Katarína Barteková, Spojená školasv. Františka z Assisi,
Bratislava

II. kategória - žiaci základných škôl (12 - 15 roční)

POÉZIA
1. Barbora Plutová, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa
2. Jana Brutovská, ZŠ Dr. D. Fischera, Kežmarok
2. Veronika Gemeľová,ZŠ s MŠ Lokca
3. Veronika Grešová, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa
3. Lenka Cocuľová, Spojená škola, ZŠ na Centrálnej ul,
    Svidník

Čestné uznanie
Lucia Berecová, Gymnázium sv. Uršule, Bratislava 
Filip Sochanič, ZŠ s MŠ, Stakčín
Tomáš Koníček, ZŠ s MŠ, Liptovská Osda
Veronika Gumanová, Spojená škola, ZŠ na Centrálnej ul.,
Svidník
Miroslava Ščigulinská, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa

PRÓZA    
1. Tímea Kónyová, Evanjelické kolegiálne gymnázium,
     Prešov
2. Agáta Trpišová, Gymnázium bilingválne, Žilina
3. Jana Počuchová, ZŠ Mojmírova, Piešťany
3. Nina Varíniová, Gymnázium J. Jesenského, Bánovce
    nad Bebravou    

Čestné uznanie:
Martina Bábiková, ZŠ Holubyho, Piešťany
Diana Turianska, ZŠ s MŠ, Badín
Ľubica Bystričanová, ZŠ s MŠ Likavka
Adriana Ilavská, Gymnázium Liptovský  Hrádok
Barbora Kodríková, ZŠ Zarevúca, Ružomberok

Porota: Mgr. Zlata Matláková, PaedDr. Eva Kollárová,
               PhDr. Jozef Brunclík, PhD.
                   
Stredné školy

III. kategória

POÉZIA
1. Michal Molnár, Wolkerova 45, Bratislava
2. Ján Živčák, Bernolákova 15, Podolínec
3. Erika Virostková, ZUŠJána Melkoviča, Stará Ľubovňa
3. Michaela Smidová, A. Hlinku44, Teplička nad Váhom

Čestné uznanie:
Martina Bolibruchová, B. S. Timravy 15/1, Žilina
Iveta Neuschlová, J. Bánika, Zvolen
Eva Smolejová, Moldavská 15, Košice
Terézia Turčanová, Kukučínova 28, Sliač
Linda Šagátová, SNP 408/3, Myjava

PRÓZA
1. Zuzana Hrušková, Strážovská 10, Bánovce n. Bebravou
1. Zuzana Slaninková, Mojmírova18, Bánovce n. Bebravou
2. Lucia Anďalová, Horská 6, Poprad - Veľká
3. Ria Gehrerová, Dežerice 360

Čestné uznanie
Viktória Chromíková, Husitská 27, Bánovce n. Bebravou
Dávid Muráň, Horný Šianec 17, Trenčín

Porota: Ján Petrík, PhDr. Peter Karpinský, PhD.
               Mgr. Júlia Čurillová


 

Mesto Kežmarok
Slovenská národná knižnica v Martine
Matica slovenská
usporiadajú

LITERÁRNY KEŽMAROK
venovaný 150. výročiu narodenia Martina Kukučína
pod záštitou podpredsedu vlády SR
a ministra školstva Jána Mikolaja

17. - 18. júna 2010

P r o g r a m
17. júna 2010 - štvrtok
14.oo hod.
VITAJTE V KEŽMARKU
Prijatie účastníkov LK primátorom mesta
Obradná sieň MsÚ, Hlavné námestie 1
15. oo hod.
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE XLV. ROČNÍKA LK
pred budovou lýcea, Hviezdoslavova ul.
ODHALENIE PAMATNEJ TABULE Martinovi Kukučínovi
15.3o hod.
VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV CELOSLOVENSKEJ
LITERÁRNEJ SÚŤAŽE
Lýceum, Hviezdoslavova ul. 18
prehliadka lyceálnej knižnice
19.3o hod.
"NEPREBUDENÝ"
dramatizácia poviedky Martina Kukučína Neprebudený
v podaní Divadelného súboru T. Vansovej Rimavská Píla
Mestské kultúrne stredisko, Starý trh 46
21.oo hod.
LITERÁRNY SVET MLADÝCH
Stretnutie víťazov autorskej súťaže s porotou
Stredná odborná škola, Garbiarska 1

18. jún 2010 - piatok
8.3o hod.
TVORIVÉ PÍSANIE
Beseda mladých autorov s porotou
Mestská knižnica, Stredná odborná škola, Garbiarska 1
9.3o hod.
SEMINÁR "Martin Kukučín"
Mestské kultúrne stredisko, Starý trh 46
13.oo hod.
prehliadka historických pamiatok Kežmarku

seminár
Martin Kukučín
(150. výročie narodenia)
18. júna 2010 (piatok) o 9.3o hod.
Mestské kultúrne stredisko Starý trh 46, Kežmarok
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Život a tvorba Martina Kukučína
v nových súvislostiach
PhDr. Tomáš Winkler, PhD.,
riaditeľ Slovenského literárneho ústavu Matice slovenskej

Chorvátske motívy v diele Martina Kukučína
Doc. PhDr. Eva Tibenská, CSc.

Rozhlasová, divadelná a filmová prezentácia
diela Martina Kukučína
riaditeľ Slovenského národného literárneho múzea SNK
v Martina

   
            
                                                    LITERÁRNY KEŽMAROK 2010

MESTO KEŽMAROK
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA - SLOVENSKÉ NÁRODNÉ LITERÁRNE MÚZEUM v MARTINE
a MATICA SLOVENSKÁ

v y p i s u j ú

v rámci VL. ročníka Literárneho Kežmarku

CELOSLOVENSKÚ LITERÁRNU SÚŤAŽ

žiakov základných škôl v Slovenskej republike
študentov stredných škôl v Slovenskej republike
a slovenských žiakov a študentov základných
a stredných škôl v zahraničí

  I. kategória (8 - až 11 - roční) - poézia a próza
 II. kategória (12 - až 15 - roční) - poézia a próza
III. kategória (16 - až 18 - roční) - poézia a próza

Podmienky súťaže

Každý účastník môže poslať 3 až 5 vlastných básní alebo 2 až 3 prozaické útvary v rozsahu spolu maximálne 5 normovaných  strán (1 strana = 30 riadkov po 60 znakov, vrátane medzier), ktoré neboli publikované, ani zaslané do inej súťaže. Práce je
potrebné zaslať v 5 exemplároch. Na každú prácu uveďte meno,
vek, bydlisko autora, kategóriu, navštevovanú školu a ročník.
Práce posielané hromadne zo základných škôl porota posúdi len vtedy, ak škola priloží zápis o víťazoch školského kola. Tematicky
sa súťaž nevymedzuje. Práce nevraciame.

Adresa pre odoslanie prác:

Mestské kultúrne stredisko
Starý trh 47
060 01 Kežmarok

Uzávierka súťaže: 15. apríla 2010

Vyhodnotenie súťaže: 17. - 18. júna 2010 v Kežmarku

 

Víťazi celoslovenskej literárnej súťaže
Literárny Kežmarok 2009

Základné školy

I. kat. - žiaci základných škôl (8 - 11 roční)

POÉZIA
1. Barbora Plutová, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa
2. Anna Majerová, ZŠ Dr. D. Fischera, Kežmarok
3. Simona Kovaľová, ZŠ s MŠ J. Vojataššáka, Zákamenné
4. Michal Košút - ZŠ Nižná brána, Kežmarok
Čestné uznanie:
Filip Sochanič, ZŠ s MŠ Stakčín
Veronika Gumanová, Spojená škola - ZŠ Svidník
Tamara Hudáková, ZŠ Mlynská, Senec
Janka Biganičová, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa

PRÓZA
1. Nicol Hochholczerová, ZŠ S. M. Daxnera, R. Sobota
2. Mária Kosseyová, CZŠ sv. Františka z Assisi, Bratislava
3. Veronika Minárová, CZŠ sv. Vincenta de Paul, Bratislava
Čestné uznanie:
Simona Kovaľová, ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka, Zákamenné
Michaela Kacsiová, ZŠ P. O. H., Veľké Kapušany
Katarína Barteková, CZŠ sv. Františka z Assisi, Bratislava
Miriam Mojžišová, ZŠ Turany
Alex Pisarčík, ZŠ Nižná brána, Kežmarok
Martin Melicherčík, CZŠ sv. Františka z Assisi, Bratislava

II. kategória - žiaci základných škôl (12 - 15 roční)

POÉZIA
1. Veronika Grešová, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa
2. Erika Virostková, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa
3. Veronika Gemeľová, ZŠ s MŠ Lokca
4. Jana Brutovská, ZŠ Dr. D. Fischera, Kežmarok
Čestné uznanie:
Alena Kaplanová, Spojená škola - ZŠ Svidník
Roman Šalák, ZŠ Ohradzany
Daniel Hubáček, CZŠ sv. Františka z Assisi, Bratislava
Michaela Majerčáková, ZUŠ J. Melkovičová, Stará Ľubovňa
Amália Klusová, ZŠ s MŠ Lokca

PRÓZA
1. Tímea Kónyová, Evan. kolegiálne gymnázium, Prešov
2. Agáta Trpišová, ZŠ Jarná, Žilina
3. Terézia Kovaničová, ZŠ s MŠ M. Hodžu, Bratislava
Čestné uznanie:
Barbora Kodríková, ZŠ Zarevúca, Ružomberok
Ema Lančaričová, ZŠ Spartakovská, Trnava
Jana Ranková, Piaristické gymnáziumJ. B., Trenčín
Zuzana Žatkuláková, ZŠ Atómová, Trnava
Jakub Muller, ZŠ Sídlisko SNP, Galanta

Stredné škoHrubély

III. kategória

POÉZIA
1. Júlia Sabanošová, Nad Medzou 12, Sp. Nová Ves
2. Michaela Lovásová, Tulská 7, B. Bystrica
3. neudelené
Čestné uznanie:
Iveta Neuschlová, J. Bánika 13, Zvolen
Michaela Smidová, A. Hlinku 44, Teplička nad Váhom
Dana Blaškovičová, Letná 7, Dunajská Lužná
Mária Budzáková, Mierova 12, Stará Ľubovňa

PRÓZA
1. Zuzana Slaninková, Mojmírova 1292/18, Bánovce 
2. Lucia Anďalová, Horská 6, Poprad - Veľká
3. Katarína Vargová, Donovaly12
Čestné uznanie:
Dominik Gira, Janouškova 8, Prešov
Lukáš Mano, Družstevná 503, Stráže
Viktória Chromíková, Gymnázium J. Jesenského, Bánovce
Eva Pitronová, E. Néeseya 3166/1, Žilina
Martina Izakovičová, Gymnázium L. Dúbravu, D. Streda

Vyhľadávanie

Úradné hodiny

Hodiny pre verejnosť:

Pondelok   8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 16.30
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.30

Hlavné námestie 1,
060 01 Kežmarok
Potrebujete informáciu?
Bezplatné Wi-FiWebkamera mesta Kežmarok
Videoklip Kežmarok 2015

Virtuálna prehliadka mesta

Virtuálna prehliadka mesta
Fotogaléria

Festival remesiel EĽRO

Európske ľudové remeslo

Legendárium súťaž

Legendárium súťaž
Verejné obstarávanie
Mestské kultúrne stredisko
Verejné obstarávanie MsKS

Kalendár kultúr. podujatí

Kam v regióne

Kam v regióne

Ponuka majetku mesta

Ponuka majetku mesta

Mestské dotácie

Kino Iskra

Kino Iskra
Filmový klub Iskra
Audiovizuálny fond

Projekt aktívne starnutie

Aktívne starnutie