Občan > Kontakty

Kontakty

Korešpondenčná adresa

Mestský úrad Kežmarok
Hlavné námestie 1
060 01 Kežmarok

Telefón: 052 / 466 01 11

Zoradenie kontaktov

Zoradiť: štandardne | podľa priezviska

Primátor mesta

Priezvisko Meno Titul Oddelenie Referát Funkcia Tel. číslo Mobil E-mail
Ferenčák Ján PhDr. Mgr. - - primátor mesta 466 01 01 - primator@kezmarok.sk
Figlárová Vladimíra Mgr. - sekretariát primátora sekretariát primátora 466 01 01 - primator@kezmarok.sk
Melikant Ladislav Ing. - CO, KR, BOZP a PO referent 466 01 10 0907 979 687 ladislav.melikant@kezmarok.sk
Perignáth Miroslav Ing. - - zástupca primátora mesta 466 01 12 0905 407 942 miroslav.perignath@kezmarok.sk

Prednosta MsÚ

Priezvisko Meno Titul Oddelenie Referát Funkcia Tel. číslo Mobil E-mail
Brejková Martina Bc. - - sekretariát prednostu 466 01 25 - -
Gurka Karol Ing. - - prednosta mesta 466 01 05 - prednosta@kezmarok.sk
Jesenská Monika Bc. - - sekretariát prednostu 466 01 04 - -
Orolín Dušan Mgr. - informatika informatik 466 01 26 0911 025 262 dusan.orolin@kezmarok.sk
Purschová Zuzana - - personalistika a mzdy - 466 01 13 - zuzana.purschova@kezmarok.sk
Rusnačiková Silvia Ing. - personalistika a mzdy - 466 01 13 - silvia.rusnacikova@kezmarok.sk
Skupinová Dana Ing. - informatika informatik 466 01 26 0917 584 318 -

Oddelenie sociálne

Priezvisko Meno Titul Oddelenie Referát Funkcia Tel. číslo Mobil E-mail
Kailingová Gabriela - Sociálnych vecí aktivačná činnosť referentka 466 02 14 0918 948 363 gabriela.kailingova@kezmarok.sk
Koršňáková Daniela Mgr. Sociálnych vecí sociálna posudková činnosť sociálna pracovníčka 466 02 04 0917 208 117 daniela.korsnakova@kezmarok.sk
Marhefková Mária Mgr. Sociálnych vecí opatrovateľská služba sociálna pracovníčka 466 02 01 0917 208 116 maria.marhefkova@kezmarok.sk
Mirgová Emília - Sociálnych vecí terénna sociálna práca asistentka terénneho sociálneho pracovníka 466 02 12 0918 948 364 emilia.mirgova@kezmarok.sk
Oračková Silvia - Sociálnych vecí terénna sociálna práca asistentka terénnej sociálnej pracovníčky 466 02 12 0905 595 974 silvia.orackova@kezmarok.sk
Trautmanová Jana JUDr. Sociálnych vecí - vedúca 466 02 13 0905 886 546 jana.trautmanova@kezmarok.sk
Valentová Viera Ing. Sociálnych vecí výkon osobitného príjemcu referentka 466 02 01 - viera.valentova@kezmarok.sk

Oddelenie školstva, mládeže a športu

Priezvisko Meno Titul Oddelenie Referát Funkcia Tel. číslo Mobil E-mail
- - - Oddelenie školstva, mládeže a športu - poverený riadením - prednosta MsÚ 466 02 03 - -
Fejerčák Pavol Ing. Oddelenie školstva, mládeže a športu - manažér športu 789 65 14 - klapka 117 0948 237 271 pavol.fejercak@kezmarok.sk
Kušmireková Iveta Mgr. Oddelenie školstva, mládeže a športu Hospodárske činnosti referent 789 65 14 - klapka 116 0918 948 366 iveta.kusmirekova@kezmarok.sk
Ščurková Helena - Oddelenie školstva, mládeže a športu Materské školy a školské jedálne referent 789 65 14 - klapka 117 0918 948 366 helena.scurkova@kezmarok.sk

Oddelenie organizačno-správne

Priezvisko Meno Titul Oddelenie Referát Funkcia Tel. číslo Mobil E-mail
Dučáková Sabina Mgr. Organizačno-správne Pokladňa a správa budovy referent 466 01 09 - sabina.ducakova@kezmarok.sk
Klukošovská Veronika - Organizačno-správne Podateľňa a registratúra referent 466 01 06 - podatelna@kezmarok.sk
Kredátusová Zuzana - Organizačno-správne Matričný úrad matrikárka 452 41 92 0917 584 317 zuzana.kredatusova@kezmarok.sk
Melikantová Zuzana Bc. Organizačno-správne Matričný úrad matrikárka 452 41 92 0917 584 317 zuzana.melikantova@kezmarok.sk
Petrášková Ivica - Organizačno-správne Matričný úrad matrikárka 452 41 92 0917 584 317 ivica.petraskova@kezmarok.sk
Potočná Mária - Organizačno-správne Kancelária prvého kontaktu referent 466 01 11 - maria.potocna@kezmarok.sk
Reznická Mária - Organizačno-správne Evidencia obyvateľstva referent 466 01 07 - maria.reznicka@kezmarok.sk
Semaňáková Antónia Mgr. Organizačno-správne Podateľňa a registratúra referent 466 01 09 - podatelna@kezmarok.sk
Vallušová Mária Ing. Organizačno-správne - vedúca oddelenia 466 01 08 0905 205 770 maria.vallusova@kezmarok.sk

Oddelenie ekonomické

Priezvisko Meno Titul Oddelenie Referát Funkcia Tel. číslo Mobil E-mail
Halčinová Lenka - Ekonomické Účtovníctvo účtovníčka 466 01 15 - lenka.halcinova@kezmarok.sk
Kredatusová Blažena - Ekonomické Správa daní a poplatkov referentka 466 01 14 - blazena.kredatusova@kezmarok.sk
Makarová Antónia Bc. Ekonomické Správa daní a poplatkov referentka 466 01 14 - antonia.makarova@kezmarok.sk
Sabolová Zdenka Bc. Ekonomické Účtovníctvo účtovníčka 466 01 15 - zdenka.sabolova@kezmarok.sk
Sedláková Adriana Ing. Ekonomické - vedúci oddelenia 466 01 16 0911 520 595 adriana.sedlakova@kezmarok.sk
Semanová Blažena - Ekonomické Rozpočet rozpočtárka 466 01 15 - blazena.semanova@kezmarok.sk
Soliar Marián Mgr. Ekonomické Hlavný účtovník hlavný referent 466 01 16 0911 018 900 marian.soliar@kezmarok.sk
Zubalová Anna - Ekonomické Účtovníctvo účtovníčka 466 01 15 - anna.zubalova@kezmarok.sk

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Priezvisko Meno Titul Oddelenie Referát Funkcia Tel. číslo Mobil E-mail
Dzurendová Petra - Majetkovoprávne a správy majetku - referent 466 01 22 0908 742 963 petra.dzurendova@kezmarok.sk
Langová Monika Bc. Majetkovoprávne a správy majetku - referent 466 01 22 0908 742 963 monika.langova@kezmarok.sk
Lizakova Eva - Majetkovoprávne a správy majetku - referent 466 01 21 0905 903 016 eva.lizakova@kezmarok.sk
Perignáthová Agáta Ing. Majetkovoprávne a správy majetku - vedúca oddelenia 466 01 24 0905 828 204 agata.perignathova@kezmarok.sk
Tulejová Mária - Majetkovoprávne a správy majetku - referent 466 01 23 0905 903 016 maria.tulejova@kezmarok.sk

Oddelenie projektov a verejného obstarávania

Priezvisko Meno Titul Oddelenie Referát Funkcia Tel. číslo Mobil E-mail
Krolaková Silvia Ing. Oddelenie projektov a verejného obstarávania - Projektový manažér 466 02 05 0905 903 021 silvia.krolakova@kezmarok.sk
Markočiová Marta Mgr. Oddelenie projektov a verejného obstarávania - referent verejného obstarávania 466 02 05 - marta.markociova@kezmarok.sk
Reznický Marek Ing. arch. Oddelenie projektov a verejného obstarávania - Projektant 466 02 05 - marek.reznicky@kezmarok.sk
Rontová Monika Ing. Oddelenie projektov a verejného obstarávania - vedúca oddelenia 466 02 06 0905 203 397 monika.rontova@kezmarok.sk
Vojtasová Zuzana Ing. Oddelenie projektov a verejného obstarávania Oddelenie projektov a verejného obstarávania Projektový manažér 466 02 05 - zuzana.vojtasova@kezmarok.sk

Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku

Priezvisko Meno Titul Oddelenie Referát Funkcia Tel. číslo Mobil E-mail
Černáková Iveta - ÚPŽPSP Stavebný poriadok - administratíva referent 4685853 - klapka 109 - -
Gallík Adrián Ing. ÚPŽPSP Stavebný úrad referent 4685852, 4685853 - klapka 105 - adrian.gallik@kezmarok.sk
Huťa Roman Ing. ÚPŽPSP Životné prostredie- odpady, zeleň, Verejné osvetlenie, Čistota mesta, Výstavba, Údržba, Riadenie aktivačnej činnosti referent 468 58 51 - klapka 110 0917 208 118 roman.huta@kezmarok.sk
Jankurová Silvia - ÚPŽPSP Parkovací systém referent - - -
Kelbelová Eva Ing. ÚPŽPSP - vedúca oddelenia 468 58 51 - klapka 114 0918 948 361 eva.kelbelova@kezmarok.sk
Kellner Maroš - ÚPŽPSP Údržba stavieb – zdravotechnika, kúrenie referent - 0911 083 167
Lach Ján Ing. ÚPŽPSP Výstavba – príprava stavieb , Verejné obstarávanie, Stavebný poriadok – drobné stavby a stavebné úpravy referent 468 58 51 - klapka 113 0911 025 238 jan.lach@kezmarok.sk
Majerčáková Anna Ing. ÚPŽPSP Stavebný úrad referentka 4685852, 4685853 - klapka 108 - anna.majercakova@kezmarok.sk
Pajáková Mária Ing. ÚPŽPSP Stavebný úrad referentka 4685852, 4685853 - klapka 107 - maria.pajakova@kezmarok.sk
Randus Leopold - ÚPŽPSP Údržba stavieb – elektrika referent - 0911 059 618
Šimoňák Lukáš Ing. ÚPŽPSP Stavebný úrad referent 4685852, 4685853 - klapka 106 - lukas.simonak@kezmarok.sk
Tomaškovič Ladislav Ing. ÚPŽPSP Zástupca vedúcej oddelenia Doprava a cestné hospodárstvo Parkovací systém referent 468 58 51 - klapka 112 0918 948 360 ladislav.tomaskovic@kezmarok.sk
Vitkaj Martin Ing. ÚPŽPSP ÚPŽPSP referent 452 2302 – klapka 113 - martin.vitkaj@kezmarok.sk
Zima Štefan Ing. ÚPŽPSP Výstavba, verejné obstarávanie referent 468 58 51 - klapka 111 0905 903 019 stefan.zima@kezmarok.sk

Oddelenie komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta

Priezvisko Meno Titul Oddelenie Referát Funkcia Tel. číslo Mobil E-mail
Belošičová Andrea - - Noviny Kežmarok redaktor - - -
Bodnárová Gabriela Ing. - referent propagácie, marketingu a regionálneho rozvoja - 0905 744 162 gabriela.bodnarova@kezmarok.sk
Mikolajčík Matej Mgr. Kežmarská televízia redaktor - 0915 751 153 redaktori@kezmarok.sk
Oravcová Beáta Mgr. Kežmarská televízia redaktor - 0915 751 153 redaktori@kezmarok.sk
Sedláčiková Emília Mgr. Noviny Kežmarok redaktor - 0904 496 464
Šlosárová Zuzana Ing. - poverená riadením oddelenia - 0905 730 940 zuzana.slosarova@kezmarok.sk
Šlosárová Zuzana Ing. - Komunikačný manažér - 0905 730 940 zuzana.slosarova@kezmarok.sk

Právne oddelenie

Priezvisko Meno Titul Oddelenie Referát Funkcia Tel. číslo Mobil E-mail
Andráš Tomáš Mgr. - - právnik 46 60 208 - -
Bednárová Adela JUDr. - - vedúca oddelenia 46 60 103 0910 890 308 adela.bednarova@kezmarok.sk

Vyhľadávanie

Úradné hodiny

Hodiny pre verejnosť:

Pondelok   8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 16.30
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.30

Hlavné námestie 1,
060 01 Kežmarok
Potrebujete informáciu?
Bezplatné Wi-FiWebkamera mesta Kežmarok
Videoklip Kežmarok 2015

Virtuálna prehliadka mesta

Virtuálna prehliadka mesta
Fotogaléria

Festival remesiel EĽRO

Európske ľudové remeslo

Legendárium súťaž

Legendárium súťaž
Verejné obstarávanie
Mestské kultúrne stredisko
Verejné obstarávanie MsKS

Kalendár kultúr. podujatí

Kam v regióne

Kam v regióne

Ponuka majetku mesta

Ponuka majetku mesta

Mestské dotácie

Kino Iskra

Kino Iskra
Filmový klub Iskra
Audiovizuálny fond

Projekt aktívne starnutie

Aktívne starnutie