Informácie - komunálny odpad

 


Vývoz biologického odpadu v roku 2017.

Vývoz biologického odpadu (v hnedých nádobách) bude realizovaný nasledovne:

Od 13.marca do 27.novembra, každý pondelok
Poľná, Biela voda, Teheľňa, Michalská, Sihoť, Nábrežná, Vyšný mlyn, Cintorínska, Huncovská, Krvavé pole, Mučeníkov, Dr.Daniela Fischera, Tatranská, Ivana Stodolu, Suchá hora, J.Chalúpku, Gaštanová, Gen.Štefánika, Kostolné námestie, Dr.Alexandra, Hlavné námestie, Nová, Starý trh, Fraňa Kráľa, Slavkovská, Toporcerova, Garbiarska

Od 14.marca do 28.decembra, každý utorok z ulíc:
Pradiareň, Továrenská, Pri zastávke, Pod traťou, Nad Traťou, Nižná brána, Hradská cesta, Priekopa, J.Kraya, Ľubická cesta, Zochova, Komenského, Rázusova, P.J.Šafárika, Štúrova, Kamenná baňa, J.Záborského, J.Jesenského, S.Tomášika, Kláštorná, Hradný vrch, Kukučínova, Trhovište, Strelnica, Pod lesom, Hviezdoslavova, Baštová, Dávida Fröhlicha

Vývoz konárov  sa uskutoční: 6. a 7.marca, 3.a 4.apríla, 2.a 3.mája, 5.a6.júna, 3.a 4.júla, 7.a 8.augusta, 4.a 5.septembra, 2.a 3.októbra, 6.a 7.novembra, 4.a 5.decembra

Nádoby je potrebné v uvedených dňoch do 6:15 hod. vyložiť na verejné priestranstvo.
Dôvodom na zmenu vývozu je používanie nového vozidla na zber bioodpadu, zakúpeného v rámci projektu „Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálneho odpadu v Kežmarku“.

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Životné prostredie.

„Investícia do Vašej budúcnosti.“

Kohézny fond


TERMINOVNÍK TRIEDENÉHO ZBERU TKO - vrecia PRE MESTO KEŽMAROK 2017

Klikni pre zväčšenie

 

Harmonogram vývozu zmesového komunálneho odpadu od občanov Kežmarku bývajúcich v rodinných a bytových domoch

PONDELOK, PÁRNY KALENDÁRNY TÝŽDEŇ
Poľná, Tehelňa, Biela voda, Továrenská, Pod traťou, Pri zastávke, Nad traťou, Rázusova, Komenského, Zochova, Dávida Frölicha, Pradiareň
PONDELOK, NEPÁRNY KALENDÁRNY TÝŽDEŇ
J. Kraya, Štúrova, Kukučínova, P.J. Šafárika, Kamenná baňa, J. Záborského J. Jesenského, S. Tomášika , Kláštorná, Hradný vrch,  Nová, Kostolné námestie, Fraňa Kráľa, Starý trh, Priekopa, Slavkovská,
STREDA
Hlavné námestie, Hradné námestie, Dr. Alexandra
STREDA, PÁRNY KALENDÁRNY TÝŽDEŇ
Michalská, Toporcerova 4, Nábrežná, Sihoť, Vyšný mlyn, Huncovská, Cintorínska, Krvavé pole, Mučeníkov, Dr. Fischera, Tatranská, J. Chalupku, Ivana Stodolu
STREDA, NEPÁRNY KALENDÁRNY TÝŽDEŇ
Ľubická cesta, Suchá hora, Gaštanová, Strelnica, Trhovište, Hradská cesta, Pod lesom, Nižná brána 2  
PIATOK
Nad traťou MOK, Nižná Brána 10
PONDELOK A PIATOK – 1 100 L ZBERNÉ NÁDOBY (MOK)
Petržalská, Lanškrounská, Košická, Levočská, Bardejovská, Baštová, M. Lányiho, Huncovská, Gen. Štefánika, Južná, Obrancov mieru, K. Kuzmányho, Tvarožnianska, Záhradná, Toporcerova, Garbiarska, Nižná brána, Možiarska, Severná, Pod lesom


Do vriec a kontajnerov na separovaný odpad ukladať iba:


PLASTY (ŽLTÁ)
plastové fľaše, fľaše z jedlých olejov, plastové obaly z kozmetiky a drogérie
SKLO (ZELENÁ)
sklené fľaše, zaváraninové poháre
KOVY (ČERVENÁ) železné konzervy, hliníkové konzervy, hliníkové plechovky od nápojov, krabice od nápojov
PAPIER (MODRÁ) noviny, časopisy, letáky, zošity, kancelársky papier, papierové krabice, kartón, preložky od vajec

(KRABICE A KARTÓN MÔŽU BYŤ ULOŽENÉ PRI VRECIACH, ALEBO VLOŽENÉ MEDZI KONTAJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD)


Občania Kežmarku môžu zadarmo odovzdať odpad (objemný odpad, biologický odpad, zmesový odpad, elektrospotrebiče, žiarivky a úsporné žiarovky, autobatérie,  vyseparované komodity) a za poplatok drobný stavebný odpad na zbernom dvore v areáli Technických služieb na ulici Poľná 1, denne, okrem nedele od 7:00 do 17:00.
Poplatok za drobný stavebný odpad je 1,5 centa za kilogram.

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov v 1. polroku 2017.

 

31.marca – 3.apríla

Gen. Štefánika (pri potravinách)
Priekopa (pri dome č. 11)
Pradiareň ( cesta ku priemyselnému parku)

7.apríla- 10.apríla

Záhradná ( pri trafostanici)
Karola Kuzmányho (pri bytovom dome  č.13)

21.apríla-24.apríla

Lanškrounská (pri základnej škole)
Kamenná baňa (parkovisko pri cintoríne)

28.apríla-2.mája

Severná ( pri škôlke)
Sihoť (pri zariadení pre seniorov)

5.mája.-9.mája

Továrenská
Nižná brána (pri kotolni)

 

Kontajnery sú určené na objemný odpad, teda odpad, ktorý sa nevmestí do zberných nádob používaných na komunálny odpad. Neukladať do neho biologický odpad, elektroniku a drobný stavebný odpad.

V prípade záujmu o umiestnenie kontajnera na inom mieste, kontaktujte Mestský úrad Kežmarok na č.t. 0917 208 118.

Občania Kežmarku môžu zadarmo odovzdať odpad (objemný odpad,  biologický odpad, zmesový odpad, elektrospotrebiče, žiarivky a úsporné žiarovky, autobatérie, kovový šrot,  vyseparované komodity) a za poplatok 1,5 centa za kilogram drobný stavebný odpad na zbernom dvore v areáli Technických služieb na ulici Poľná 1, denne, okrem nedele od 7:00 do 17:00.

Vyhľadávanie

Úradné hodiny

Hodiny pre verejnosť:

Pondelok   8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 16.30
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.30

Hlavné námestie 1,
060 01 Kežmarok
Potrebujete informáciu?
Bezplatné Wi-FiWebkamera mesta Kežmarok
Videoklip Kežmarok 2015

Virtuálna prehliadka mesta

Virtuálna prehliadka mesta
Fotogaléria

Festival remesiel EĽRO

Európske ľudové remeslo

Legendárium súťaž

Legendárium súťaž
Verejné obstarávanie
Mestské kultúrne stredisko
Verejné obstarávanie MsKS

Kalendár kultúr. podujatí

Kam v regióne

Kam v regióne

Ponuka majetku mesta

Ponuka majetku mesta

Mestské dotácie

Kino Iskra

Kino Iskra
Filmový klub Iskra
Audiovizuálny fond

Projekt aktívne starnutie

Aktívne starnutie