OVS Prenájom nebytových priestorov

I N Z E R Á T

Mesto Kežmarok

vyhlasuje v súlade s § 9a zákona č.138/1991 Zb. v platnom znení, obchodnú verejnú súťaž podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka na prenájom

1.Nebytové priestory a podiely na spoločných priestoroch v objekte Polikliniky, Hviezdoslavova 253/27 Kežmarok:

1. Miestnosť č. 0.48 o výmere 18,40 m2 v suteréne objektu a podiel na spoločných priestoroch 5.59 m2

2. Miestnosť č. 3.17 o výmere 15,0 m2 a miestnosť č. 3.18 o výmere 8,24 m2 na 2. poschodí objektu a podiel na spoločných priestoroch 10.89 m2

3. Miestnosť č. 3.30 o výmere 14.90 m2na 2.poschodí objektu a podiel na spoločných priestoroch 12.40 m2

2.Nebytový priestor a podiel na spoločných priestoroch v objekte Dr. D. Fischera 5 Kežmarok (ambulancie zubných lekárov):

Miestnosť 5.06 o výmere 40.47 m2 a podiel na spoločných priestoroch 23.02 m2

3.Nebytový priestor a podiel na spoločných priestoroch v objekte Dr. D. Fischera 7 Kežmarok (ambulancie všeobecných lekárov):

Miestnosť 4.01 o výmere 25.60 m2 a podiel na spoločných priestoroch 21.02 m2

4.Nebytový priestor č.1 o výmere 55,80 m2 v objekte na ul. Gen. Štefánika č.27-29 v Kežmarku.

5.Nebytový priestor č.3 o výmere 55,74 m2 v objekte na ul. Gen. Štefánika č. 27-29 v Kežmarku.

6. Nebytový priestor o výmere 52.25 m2 v objekte na ul. Kostolné námestie č 404/12 v Kežmarku.

Termín na predloženie súťažných návrhov do: 09. júla 2014, do 12.00 hod.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže, alebo súťaž zrušiť.

Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.kezmarok.sk


Autor: Oddelenie majetkoprávne a správy majetku
Posledná aktualizácia: 18.6.2014
<<< Späť

Vyhľadávanie

Úradné hodiny

Hodiny pre verejnosť:

Pondelok   8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 16.30
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.30

Hlavné námestie 1,
060 01 Kežmarok
Potrebujete informáciu?
Bezplatné Wi-FiWebkamera mesta Kežmarok
Videoklip Kežmarok 2015

Virtuálna prehliadka mesta

Virtuálna prehliadka mesta
Fotogaléria

Festival remesiel EĽRO

Európske ľudové remeslo

Legendárium súťaž

Legendárium súťaž
Verejné obstarávanie
Mestské kultúrne stredisko
Verejné obstarávanie MsKS

Kalendár kultúr. podujatí

Kam v regióne

Kam v regióne

Ponuka majetku mesta

Ponuka majetku mesta

Mestské dotácie

Kino Iskra

Kino Iskra
Filmový klub Iskra
Audiovizuálny fond

Projekt aktívne starnutie

Aktívne starnutie