Občan > Úvod

Informácie o voľnom pracovnom mieste


Miesto práce:

Centrum voľného času, Gen. Štefánika 47, 060 01 Kežmarok
Typ pracovnej ponuky:

Školstvo , vychovávateľ

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Platové pomery:

Platová trieda určená kvalifikačným predpokladom a ustanoveným osobitným predpisom Podľa zákona 553/2003, platová tabuľka príslušného rezortu

Termín nástupu do práce:

1. apríl 2017

Druh pracovného pomeru:

hlavný

Informácie pre uchádzača:

Pracovný čas: 37 ½ hodiny,

Základný úväzok 30 – hodín, podľa Nariadenia vlády SR 422/2009 - §2, ods.( 3),

1 vyučovacia hodina 60 min

Pracovné podmienky

Výchovno – vzdelávacia činnosť s deťmi ( Vyhláška MŠ SR 306 / 2009) a mládežou do 30 rokov (Zákon 282 /2008 o podpore práce s mládežou)

- Pravidelná záujmová činnosť

- Príležitostná záujmová činnosť

- Prázdninová činnosť

- Voľnočasové aktivity

- Spontánna činnosť

- Spolupráca s orgánom miestnej štátnej správy

- Medzinárodná výmena a mobilita

- Aktivity podporujúce sociálno – patologické javy

- Monitorovanie

- Informačná a poradenská aktivita

- Riadenie a pripravovanie projektov

- Spolupráca so školami a školskými zariadeniami

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie:

Kvalifikačné predpoklady : podľa Vyhlášky SR 437/2009, časť XIII,

písm. A - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, časť 1 - 4,6 – 12, 15 - 20

alebo

písm. B – vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, časť 1 – 2, 4 - 8

alebo

písm. D – úplné stredné odborné vzdelanie, časť 1 – 6, 8 - 15

Jazykové znalosti:

Znalosť slovenského jazyka,

vítaná je znalosť ďalšieho cudzieho jazyka na úrovni B2 – C1

Iné znalosti:

vítané

Požadované dokumenty:

- Diplom o ukončení najvyššieho vzdelania

- Všetky osvedčenia o vykonaných skúškach a ďalšom vzdelaní ( v prípade ukončenia 1. alebo 2. atestácie)

- Výpis z registra trestov

- Profesijný životopis

- Motivačný list

- Potvrdenie o praxi – čestné prehlásenie

Požadované dokumenty doručiť do 03.03.2017 na adresu :

Centrum voľného času, gen. Štefánika 47, 060 01 Kežmarok

Pohovor s uchádzačom je stanovený na 20.03.2017. O konkrétnom čase Vás budeme vopred informovať.

Mgr. Ingrid Lindemanová

Riaditeľka CVČ Kežmarok


Autor: Marketing
Posledná aktualizácia: 17.2.2017
<<< Späť

Vyhľadávanie

Úradné hodiny

Hodiny pre verejnosť:

Pondelok   8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 16.30
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.30

Hlavné námestie 1,
060 01 Kežmarok
Potrebujete informáciu?
Bezplatné Wi-FiWebkamera mesta Kežmarok
Videoklip Kežmarok 2015

Virtuálna prehliadka mesta

Virtuálna prehliadka mesta
Fotogaléria

Festival remesiel EĽRO

Európske ľudové remeslo

Legendárium súťaž

Legendárium súťaž
Verejné obstarávanie
Mestské kultúrne stredisko
Verejné obstarávanie MsKS

Kalendár kultúr. podujatí

Kam v regióne

Kam v regióne

Ponuka majetku mesta

Ponuka majetku mesta

Mestské dotácie

Kino Iskra

Kino Iskra
Filmový klub Iskra
Audiovizuálny fond

Projekt aktívne starnutie

Aktívne starnutie