Kľúčové kompetencie pre seniorov - prihláška

„Kľúčové kompetencie pre seniorov“ je vzdelávací program zameraný na osvojenie si účinných techník na lepšie zvládanie psychickej záťaže, osobnostný rozvoj seniorov nad 50 rokov, sebapoznávanie, rozvoj asertívneho správania, schopnosť otvorene ventilovať svoje emócie, prácu s frustráciou, ale tiež efektívnu organizáciu času a určovanie si priorít, zvládanie akútneho a chronického stresu, techniky na zvládanie krízových a konfliktných situácií a spôsoby zlepšovania pracovných podmienok.

Absolvent vzdelávacieho programu:

ovláda proaktívne metódy vyrovnávania sa so stresovými situáciami,

získa schopnosti udržať dlhodobo vysokú pracovnú výkonnosť, účinnejšie sa vyrovnávať s náročnými životnými a pracovnými situáciami,

pozná vlastné fyzické, emocionálne a psychické nastavenie na stresové situácie a pozná dôsledky vplyvu stresu na seba a svoje okolie,

vie zvládať negatívne emócie, ktoré sprevádzajú záťažové situácie v práci,

ovláda zásady minimalizovania hlavných stresorov v práci a ich dopadov na v ýkonnosť a pracovný úspech.

Obsahové zameranie vzdelávacieho programu:

Sebapoznávanie, psychohygiena

sebapoznanie a individuálny rozvoj

emocionálna inteligencia

zložky emocionálnej inteligencie – sebavedomie, sebamotivácia­, empatia, angažovanosť

pozitívne sebavedomie

životné priority

sebamotivácia

Zvládanie stresu a záťažových situácií v práci učiteľa, prevencia a odbúravanie stresu

iniciatíva stres, distres a faktory, ktoré ich vyvolávajú

stres a záťažové situácie v práci učiteľa

formy a spôsoby zvládania stresu

mentálna kondícia psychohygiena v práci učiteľa, metódy relaxácie

modelovanie reálnych situácií

Syndróm vyhorenia (Burn out syndrom)

príznaky a fázy syndrómu vyhorenia

faktory, ktoré vyvolávajú syndróm vyhorenia

Prevencia a intervencie pri syndróme vyhorenia

zvýšenie schopnosti identifikácie stresových faktorov vo svojom živote

ako pracovať s návykmi spôsobujúcimi stres a záťažové situácie

techniky zvládania stresu a záťažových situácií a techniky aktívnej relaxácie

ako pracovať s časom ako prevencia proti vyhoreniu

riešenie prípadových štúdií a modelovanie situácií

Príhlášku nájdete v prílohe.

Prílohy:


Autor: Oddelenie projektov a verejného obstarávania
Posledná aktualizácia: 12.3.2014

Vyhľadávanie

Úradné hodiny

Hodiny pre verejnosť:

Pondelok   8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 16.30
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.30

Hlavné námestie 1,
060 01 Kežmarok
Potrebujete informáciu?
Bezplatné Wi-FiWebkamera mesta Kežmarok
Videoklip Kežmarok 2015

Virtuálna prehliadka mesta

Virtuálna prehliadka mesta
Fotogaléria

Festival remesiel EĽRO

Európske ľudové remeslo

Legendárium súťaž

Legendárium súťaž
Verejné obstarávanie
Mestské kultúrne stredisko
Verejné obstarávanie MsKS

Kalendár kultúr. podujatí

Kam v regióne

Kam v regióne

Ponuka majetku mesta

Ponuka majetku mesta

Mestské dotácie

Kino Iskra

Kino Iskra
Filmový klub Iskra
Audiovizuálny fond

Projekt aktívne starnutie

Aktívne starnutie