Občan > Úvod
Pozvánka na stretnutie s primátorom
Pripomíname, že dnes o 16.30 začína stretnutie primátora s občanmi. Mesto Kežmarok pozýva na verejné predstavenie investícií mesta, ktoré má v p...
[10.4.2017, Marketing]
Oznam o prerušení dodávky vody.
Dobrý deň, oznamujeme Vám, že dnes 10.04.2017 od 9:00 do 14:00 bude z dôvodu opravy poruchy PRERUŠENÁ DODÁVKA VODY v Kežmarku na ul. Baštove...
[10.4.2017, Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného konania]
Piata loď do Kežmarku dopláva aj s režisérkou a scenáristom
Piata loď do Kežmarku dopláva aj s režisérkou a scenáristom
Aj detská hra sa môže stať niečím, čo navždy zmení život. Nový slovenský film Piata loď rozpráva príbeh netradičnej detskej rodiny inšpirovaný ...
[10.4.2017, Marketing]
Oznam o vývoze komunálneho odpadu počas veľkonočných sviatkov.
Vývoz odpadu zo sídlisk sa uskutoční v piatok 14.apríla a v utorok 18.apríla. Vývoz odpadu z rodinných domov sa posunie z pondelka na u...
[10.4.2017, Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného konania]
Do práce na bicykli 2017
Dávame Vám do pozornosti vyhlásenie súťaže „Do práce na bicykli 2017“, ktorú už po štvrtýkrát vyhlasuje Peter Klučka, národný cyklokoordinátor pod ...
[5.4.2017, Marketing]
Pozvánka: Divočinou Aljašky
Pozvánka: Divočinou Aljašky


[5.4.2017, Marketing]
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 10.apríla 2017
Východoslovenská distribučná, a.s.v zmysle§31 ods.2 zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ozna...
[3.4.2017, Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného konania]
Otvorene o extrémizme
Otvorene o extrémizme
Otvorene o extrémizme - koncert a diskusie Mestské kultúrne stredisko Kežmarok 11. 4. 2017 (utorok) od 18.00 h do 20.30 h Vstup voľný! ...
[2.4.2017, Kultúrne akcie mesta]
LÁS-KA-NIE 2 - RND
LÁS-KA-NIE 2 - RND
Radošinské naivné divadlo LÁS-KA-NIE 2 - smutno - smiešna komédia Stanislav Štepka v hlavnej úlohe "duch" herečky Kataríny Kolníkovej (za pomoci...
[2.4.2017, Kultúrne akcie mesta]
Jarná rozmanitosť - výstava
Jarná rozmanitosť - výstava
SSOŠ a SOU Biela voda 2 Kežmarok v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom Kežmarok Vás pozýva na regionálnu výstavu prác žiakov stredných, z...
[2.4.2017, Kultúrne akcie mesta]
Stabat Mater
Stabat Mater
Mestské kultúrne stredisko a Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Kežmarok Vás pozývajú na koncert, ktorý sa uskutoční 30. apríl...
[2.4.2017, Kultúrne akcie mesta]
Popoluška - rozprávková nedeľa
Popoluška - rozprávková nedeľa
Popoluška Bola raz jedna sirôtka a nemala nikoho, len neboráka otca horára, lebo jej chudinka mamka zomrela. Teraz bola biedna, ale keď sa otec ...
[2.4.2017, Kultúrne akcie mesta]
Nedeľné tvorivé dielne
Nedeľné tvorivé dielne
Príďte sa i vy so svojimi ratolesťami kreatívne vyžiť do výtvarného ateliéru. Dieťa sa hravým a zábavným spôsobom oboznámi s výtvarným umením a v t...
[29.3.2017, Marketing]
Oznámenie o prerušení dodávky vody 28.3.2017.
Dobrý deň, oznamujeme Vám, že dnes 28.03.2017 od 8:30 do 13:30 bude z dôvodu opravy poruchy PRERUŠENÁ DODÁVKA VODY v Kežmarku na ul. Krvavé ...
[28.3.2017, Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného konania]
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 3.apríla 2017
Východoslovenská distribučná, a.s.v zmysle§31 ods.2 zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ozna...
[27.3.2017, Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného konania]
Výberové konanie č. 2/2017
Mesto Kežmarok vyhlasuje Výberové konanie č. 2/2017 na funkciu vedúceho Oddelenia komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta Mestského úradu...
[24.3.2017, Prednosta MsÚ]
Pozvánka: tvorivé modelovacie dielničky
Pozvánka: tvorivé modelovacie dielničky
srdečne vás pozývame na tvorivé modelovacie dielničky pre šikovné detičky – Lyžičky zdobené fimo hnotou. Už v sobotu o 10,00 hod. so Zuzkou No...
[24.3.2017, Marketing]
Martinko Klingáč - rozprávková nedeľa
Martinko Klingáč - rozprávková nedeľa
V nedeľu 26.3.2017 o 16.00 h pozývame všetky milé detičky na rozprávkovú nedeľu do Mestského kultúrneho strediska v Kežmarku, Starý trh 46. Martink...
[24.3.2017, Marketing]
<< Späť | 1 2 3 4 .. 194 | Ďalej >>
 
Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie - ZUŠ A. Cígera
Mesto K E Ž M A R O K v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení n...
[21.4.2009, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie - ZŠ Hradné námestie
Mesto K E Ž M A R O K v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení n...
[21.4.2009, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie - ZŠ Dr. Fischera
Mesto K E Ž M A R O K v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení ...
[21.4.2009, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie - MŠ Severná
Mesto K E Ž M A R O K v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení ...
[21.4.2009, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie - MŠ Možiarska
Mesto K E Ž M A R O K v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení ...
[21.4.2009, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie - MŠ Kuznámyho
Mesto K E Ž M A R O K v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení ...
[21.4.2009, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie - MŠ Cintorínska
Mesto K E Ž M A R O K v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení ...
[21.4.2009, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Vyhlásenie výberového konania na obsadenie pracovnej pozície
Mesto Kežmarok v zastúpení primátorom mesta v zmysle zákona NR SR č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so zmluvou č. 241...
[15.4.2009, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Informácia žiadateľom dotácie podľa VZN č. 7/2008
Žiadame všetkých úspešných žiadateľov o poskytnutie dotácie podľa VZN č. 7/2008, aby sa dňa 08. apríla 2009 v doobedňajších hodinách dostav...
[2.4.2009, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Uverejnenie návrhu VZN o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok
Mesto Kežmarok uverejňuje návrh VZN o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti ...
[25.3.2009, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Oznámenie o vyhlásení procesu verejného obstarávania - obstaranie služieb spojených s dodávkou televízneho vysielania
Mesto Kežmarok oznamuje vyhlásenie procesu verejného obstarávania v súlade so zákonom č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niekt...
[23.3.2009, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Oznámenie ku prevodným platbám za daň z nehnuteľností
Mestský úrad Kežmarok si dovoľuje upozorniť občanov, ktorí platia daň z nehnuteľností prevodným príkazom, že na platobnom výmere je nesprávne uvedené ...
[17.3.2009, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Ponuka Mesta Kežmarok na prenájom nebytového priestoru - Lekáreň
Mesto Kežmarok ponúka na prenájom nebytový priestor na prízemí v objekte Hlavné námestie 58 v Kežmarku Predmet prenájmu:Nebytový priestor sa nach...
[29.1.2009, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Oznam o vyhlásení výzvy na rok 2009 - prvé grantové kolo výzvy na podávanie žiadostí
Oznam o vyhlásení výzvy na rok 2009Mestský úrad Kežmarok oznamuje záujemcom o dotáciu na podporu verejnoprospešných služieb, podnikania a zamest...
[12.1.2009, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Schválenie VZN č. 7/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných píjmov
Uznesením MsZ č. 230/2008 bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov na podpodporu všeobecne pros...
[19.12.2008, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Prepočet sadzieb daní a poplatkov mesta na €
Prepočet sadzieb daní a poplatkov mesta na €
Mesto Kežmarok uverejňuje prepočet sadzieb miestnych daní a poplatkov Mesta Kežmarok na euro (EUR, €). Sadzby sú prepočítané konverzným kurzom 1 EUR =...
[18.12.2008, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Cenový výmer č. 2/2008 určujúci maximálne ceny mestskej pravidelnej dopravy
Mesto Kežmarok zverejňuje rozhodnutie, ktorým sa v meste Kežmarok určuje maximálna cena mestskej pravidelnej dopravy osôb. Cenový výmer nado...
[18.12.2008, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Rozpočet mesta Kežmarok na roky 2009 - 2011
Mesto Kežmarok uverejňuje schválený rozpočet mesta Kežmarok na roky 2009 - 2011. ...
[17.12.2008, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
<< Späť | 1 .. 142 143 144 145 146 147 | Ďalej >>
Oznámenie k Voľbám do NR SR 2016


[15.2.2016, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie k Voľbám do NR SR 2016
Elektronická adresa pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce je: primator@kezmarok.sk...
[10.12.2015, Oddelenie organizačno-správne]
Adresa pre doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky
Adresa na doručovanie žiadostí voličov, ktorí žiadajú o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky /e-mailom/: maria.reznicka@kezmarok.sk ...
[9.12.2015, Oddelenie organizačno-správne]
Oznam o volebných okrskoch
M E S T O K E Ž M A R O K OZNÁMENIE O UTVORENÍ VOLEBNÝCH OKRSKOV A URČENÍ VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ ...
[4.12.2015, Oddelenie organizačno-správne]
Informácie pre voliča
...
[23.11.2015, Oddelenie organizačno-správne]
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb NR SR
...
[23.11.2015, Oddelenie organizačno-správne]
<< Späť | 1 | Ďalej >>

6608185506/1111
IBAN SK56 1111 0000 0066 0818 5506

aktuálny stav: 1 924,-€

Bankový výpis 16 001
...
[10.2.2016, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 011
...
[24.11.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 010
...
[13.11.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 009
...
[3.11.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 008
...
[17.7.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 007
...
[14.5.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 006
...
[13.5.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 005
...
[6.5.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 004
...
[5.5.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 003
...
[23.4.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 002
...
[23.4.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 001
...
[16.4.2015, Oddelenie ekonomické]
Dobrovoľná zbierka „Rekonštrukcia zimného štadióna“
Dobrovoľná zbierka „Rekonštrukcia zimného štadióna“
Mesto Kežmarok vyhlasuje dobrovoľnú zbierku „Rekonštrukcia zimného štadióna“ s číslom bankového účtu 6608185506/1111, IBAN SK56 1111 0000 0066 0818 ...
[15.4.2015, Oddelenie ekonomické]
<< Späť | 1 | Ďalej >>

Vyhľadávanie

Úradné hodiny

Hodiny pre verejnosť:

Pondelok   8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 16.30
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.30

Hlavné námestie 1,
060 01 Kežmarok
Potrebujete informáciu?
Bezplatné Wi-FiWebkamera mesta Kežmarok
Videoklip Kežmarok 2015

Virtuálna prehliadka mesta

Virtuálna prehliadka mesta
Fotogaléria

Festival remesiel EĽRO

Európske ľudové remeslo

Legendárium súťaž

Legendárium súťaž
Verejné obstarávanie
Mestské kultúrne stredisko
Verejné obstarávanie MsKS

Kalendár kultúr. podujatí

Kam v regióne

Kam v regióne

Ponuka majetku mesta

Ponuka majetku mesta

Mestské dotácie

Kino Iskra

Kino Iskra
Filmový klub Iskra
Audiovizuálny fond

Projekt aktívne starnutie

Aktívne starnutie