Občan > Úvod
Oznámenie o prerušení dodávky vody.
oznamujeme Vám, že dňa 15. decembra 2016 od 8:15 do 14:00 hod. bude PRERUŠENÁ DODÁVKA VODY - odstavená časť celá Kam.Baňa /meská komunikacia/ z d...
[15.12.2016, Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného konania]
Výstava: Albín Brunovský
Výstava Pocta Albínovi Brunovskému je spomienkou na nedožité narodeniny autora. Je pripomienkou legendárnej osobnosti slovenského výtvarného umeni...
[14.12.2016, Marketing]
Coca-Cola Vianočný kamión v Kežmarku
Na Hlavnom námestí v Kežmarku vás bude čakať program už od 16:00. Spoločne sa všetci naučíme špeciálny Vianočný tanec, ktorý si potom aj so Santom...
[14.12.2016, Kultúrne akcie mesta]
SPIŠSKÉ VIANOCE
Karpatskonemecký spolok Kežmarok v spolupráci s Cirkevným zborom Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Kežmarok Základnou školou – Grundschule Hr...
[14.12.2016, Kultúrne akcie mesta]
Pozvánka: Koleda


[14.12.2016, Marketing]
Naše deti, radosti či starosti ?
Máte aj vy množstvo otázok ohľadom vývoja vášho dieťatka od 0 – 3 rokov ??? Ako na to vám poradí psychologička s praxou na besede v Domčeku. P...
[13.12.2016, Marketing]
Slávnostné odhalenie sochy Svetlonosky
13. 12. 2016 (utorok) o 15.00 hod. Slávnostné odhalenie sochy Svetlonosky Program začína v ZUŠ A. Cígera. O 16.00 h pok...
[13.12.2016, Marketing]
Oznámenie o prerušení dodávky vody.
oznamujeme Vám, že dňa 13. decembra 2016 od 8:00 hod. do 14:00 bude PRERUŠENÁ DODÁVKA VODY na ul. Nová a Hradné námestie v meste Kežmarok z dôvod...
[13.12.2016, Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného konania]
26. KEŽMARSKÝ VIANOČNÝ TRH
26. KEŽMARSKÝ VIANOČNÝ TRH HLAVNÉ NÁMESTIE – 13.12.2016 – utorok PROGRAM: 11.00 –Vianočný pozdrav TšC TEMPO, detí a študentov kežmarských ...
[11.12.2016, Kultúrne akcie mesta]
Možnosť pre podniakteľov, zapojiť sa do Zľavovej kupónovej brožúry mesta Kežmarok
Vážení podnikatelia, ponúkame Vám možnosť zapojiť sa do projektu zľavovej kupónovej brožúry, ktorú finančne podporuje mesto Kežmarok a pripravuje ...
[8.12.2016, Marketing]
Vianoce pod Tatrami
Vianoce pod Tatrami
Vianoce pod Tatrami 12.12.2016 – 5.1.2017 výstava výtvarných prác žiakov základných, stredných a umeleckých škôl z Kežmarku a okoli...
[8.12.2016, Kultúrne akcie mesta]
26. KEŽMARSKÝ VIANOČNÝ TRH
26. KEŽMARSKÝ VIANOČNÝ TRH 13. – 16. 12. 2016 HLAVNÉ NÁMESTIEPredajný trh od 9.00 hod. (vianočné pečivo, hračky, textil, obuv, odevy, občerstve...
[8.12.2016, Kultúrne akcie mesta]
Oznam – skúška sirén
Oznam – skúška sirén V piatok dňa 09. 12. 2016 o 12.00 h sa v meste Kežmarok uskutoční preskúšanie varovnej siete sirén dvojminútovým stálym tóno...
[8.12.2016, Referát civilnej ochrany]
Oznámenie o vývoze odpadu počas Vianočných trhov.
Vývoz komunálneho odpadu z ulíc Hlavné námestie, Hradné námestie, Hviezdoslavova sa počas Vianočných trhov uskutoční v stredu 14.decembra o 5:30 hod....
[7.12.2016, Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného konania]
Oznam o výbere vriec na separovaný odpad.
Občania Kežmarku bývajúci v rodinných domoch, si môžu vrecia na separovanie odpadu pre rok 2017 vyzdvihnúť na mestskom úrade od 13. decembra 2016....
[7.12.2016, Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného konania]
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 14.decembra 2016.
Východoslovenská distribučná, a.s.v zmysle§31 ods.2 zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ozna...
[7.12.2016, Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného konania]
Naši cezhraniční partneri Vás pozývajú do Noweho Targu


[6.12.2016, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Mikulášska nádielka v Kežmarku
Mikulášska nádielka v Kežmarku Mikuláš v Kežmarku, pestrá nádielka programu - Stretnutie s Mikulášom, čertom a anjelom.... 6.12.2016 (utorok) o 16.0...
[5.12.2016, Kultúrne akcie mesta]
<< Späť | 1 .. 4 5 6 7 8 9 10 .. 194 | Ďalej >>
 
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Ohlasovňa pobytu Kežmarok na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a reg...
[10.4.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[4.4.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[30.3.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[30.3.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[30.3.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[29.3.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o vyvesení VZN č.3/2017 z 16.3.2017
...
[28.3.2017, Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného konania]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[28.3.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[27.3.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[27.3.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Výberové konanie č. 2/2017
Mesto Kežmarok vyhlasuje Výberové konanie č. 2/2017 na funkciu vedúceho Oddelenia komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta Mestského úradu...
[24.3.2017, Prednosta MsÚ]
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu


[23.3.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[22.3.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Zber odpadov, Zberný dvor- Poľná 1, Kežmarok, oznámenie
...
[22.3.2017, Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného konania]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[20.3.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[20.3.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[20.3.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[20.3.2017, Oddelenie organizačno-správne]
<< Späť | 1 2 3 4 .. 147 | Ďalej >>
Oznámenie k Voľbám do NR SR 2016


[15.2.2016, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie k Voľbám do NR SR 2016
Elektronická adresa pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce je: primator@kezmarok.sk...
[10.12.2015, Oddelenie organizačno-správne]
Adresa pre doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky
Adresa na doručovanie žiadostí voličov, ktorí žiadajú o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky /e-mailom/: maria.reznicka@kezmarok.sk ...
[9.12.2015, Oddelenie organizačno-správne]
Oznam o volebných okrskoch
M E S T O K E Ž M A R O K OZNÁMENIE O UTVORENÍ VOLEBNÝCH OKRSKOV A URČENÍ VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ ...
[4.12.2015, Oddelenie organizačno-správne]
Informácie pre voliča
...
[23.11.2015, Oddelenie organizačno-správne]
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb NR SR
...
[23.11.2015, Oddelenie organizačno-správne]
<< Späť | 1 | Ďalej >>

6608185506/1111
IBAN SK56 1111 0000 0066 0818 5506

aktuálny stav: 1 924,-€

Bankový výpis 16 001
...
[10.2.2016, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 011
...
[24.11.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 010
...
[13.11.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 009
...
[3.11.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 008
...
[17.7.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 007
...
[14.5.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 006
...
[13.5.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 005
...
[6.5.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 004
...
[5.5.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 003
...
[23.4.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 002
...
[23.4.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 001
...
[16.4.2015, Oddelenie ekonomické]
Dobrovoľná zbierka „Rekonštrukcia zimného štadióna“
Mesto Kežmarok vyhlasuje dobrovoľnú zbierku „Rekonštrukcia zimného štadióna“ s číslom bankového účtu 6608185506/1111, IBAN SK56 1111 0000 0066 0818 ...
[15.4.2015, Oddelenie ekonomické]
<< Späť | 1 | Ďalej >>

Vyhľadávanie

Úradné hodiny

Hodiny pre verejnosť:

Pondelok   8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 16.30
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.30

Hlavné námestie 1,
060 01 Kežmarok
Potrebujete informáciu?
Bezplatné Wi-FiWebkamera mesta Kežmarok
Videoklip Kežmarok 2015

Virtuálna prehliadka mesta

Virtuálna prehliadka mesta
Fotogaléria

Festival remesiel EĽRO

Európske ľudové remeslo

Legendárium súťaž

Legendárium súťaž
Verejné obstarávanie
Mestské kultúrne stredisko
Verejné obstarávanie MsKS

Kalendár kultúr. podujatí

Kam v regióne

Kam v regióne

Ponuka majetku mesta

Ponuka majetku mesta

Mestské dotácie

Kino Iskra

Kino Iskra
Filmový klub Iskra
Audiovizuálny fond

Projekt aktívne starnutie

Aktívne starnutie