Reduta

W miejscu Reduty stała niegdyś wieża strażnicza, którą rodzina Thőkőlych przebudowała w 17 wieku na tzw. pański dom. W latach 1705-1707 była tu drukarnia Mathiasa Glasera „Vitraria“, który wydawał książki słowackie, niemieckie, węgierskie i łacińskie. W 1818 roku budynek przebudowane w stylu klasycystycznym na redutę. Na jej fasadzie znajduje się kopia kieżmarskego herbu i napis łaciński, który głosi, że ten dom służy strażnikom, gościom i zabawom. Herb przedstawia koronę jako znak wolnego królewskiego miasta, skrzyżowane miecze jako znak miejskiej sprawiedliwości, różę i cztery pasy jako znaki heraldyczne.
Do Reduty przylega dom patrycjuszowski, który szczyci się starym kamiennym renesansowym portalem z nieznanymi inicjałami S.W. Obecnie ma tu siedzibę bank.

Zdjęcia:

RedutaReduta

Informacje

Wszystkich niezbędnych informacji dotyczących zwiedzania miasta, zabytków, cen, zakwaterowania itp. udzieli Państwu Kieżmarska Agencja Informacyjna (KIA).

e-mail: info@kezmarok.sk,
tel.: +421/(0)52/449 21 35

Ako často navštevujete mesto Kežmarok?

Dotazník

Audioguide

Audioguide

Videoklip

Videoklip Kežmarok 2015

Festiwal rzemiosł EĽRO

Európske ľudové remeslo

Kalendár kultúr. podujatí

Materiały promocyjne