Pamiatky

Areál Rímsko - katolického kostola sv. Kríža, zvonica, mestská škola
Areál Rímsko - katolického kostola sv. Kríža, zvonica, mestská škola Celý areál bol v minulosti obkolesený ochranným múrom, z ktorého sa dodnes zachovala iba časť – vchod pri zvonici zdobí sekundárne umiestnený renesančný portál s erbom mesta. Kostol sv. Kríža má svoje začiatky v slovanskej osade, o čom svedčí aj...
Evanjelické Lýceum
Evanjelické Lýceum Prvé správy o existencii kežmarskej mestskej školy sú z roku 1383 – 1392. Je však predpoklad, že prvý typ tejto školy – farská – existoval už o storočie skôr. S príchodom reformácie do Kežmarku dostala škola po roku 1531 charakter protestantského g...
Evanjelický drevený artikulárny kostol
Evanjelický drevený artikulárny kostol Drevený evanjelický artikulárny kostol bol zapísaný v zozname UNESCO v rámci zápisu súboru Drevených chrámov v slovenskej časti Karpatského oblúka v roku 2008. Kostol pochádza z čias náboženskej neslobody protestantov, ktorí si smeli stavať kos...
Historický cintorín
Historický cintorín Najstaršie kežmarské cintoríny boli pri kostole sv. Michala, sv. Alžbety i sv. Kríža. Kostol sv. Michala patril slovanskej osade, ktorá bola na vŕšku nad dnešnou železničnou stanicou. Jeho neskororománske základy z 12. stor. sa odkryli r. 1987 a keďž...
Hrad - múzeum
Hrad - múzeum Hrad patrí k typu tzv. mestských hradov – bol postavený priamo na území mesta Kežmarku preto, aby ho bránil pred prípadnými nepriateľmi. Napokon však jeho majitelia bojovali proti Kežmarku, ktorý sa nechcel vzdať práv slobodného kráľovského mesta a b...
MÚZEUM – EXPOZÍCIA MEŠTIANSKEJ BYTOVEJ KULTÚRY
MÚZEUM – EXPOZÍCIA MEŠTIANSKEJ BYTOVEJ KULTÚRY Dom je pôvodne goticko – renesančný, v 17. stor. patril rodine zlatníka Daniela Haltza, o čom svedčí stropný trám z r. 1698 s vyrezavanými iniciálmi DH a rezbou kalicha – znaku zlatníkov. V 19. stor. v dome býval Štefan Palcsó (1826 – 1895), pedagóg...
Nový evanjelický kostol
Nový evanjelický kostol V druhej polovici 19. storočia sa kežmarskí evanjelici rozhodli pre stavbu nového, na pohľad reprezentačnejšieho chrámu. Delegácia cirkvi navštívila r. 1870 hlavného krajinského architekta Teofila Hansena, ktorý jej daroval svoje vlastné projekty, pô...
Paulínsky kostol
Paulínsky kostol Kostol bol postavený v uličnej zástavbe na mieste troch meštianskych domov, ktoré darovalo r. 1650 protestantské mesto Kežmarok katolíckej cirkvi, aby si postavila malý kostolík, lebo kostol sv. Kríža bol v tom čase vlastníctvom protestantov. Mesto...
Radnica
Radnica Prvá kežmarská radnica stála na jednej z najstarších kežmarských ulíc – na Starom trhu. Po vpáde husitov r. 1433 mesto čiastočne vyhorelo a centrum sa presunulo do jeho inej časti, kde sa vytvorilo nové námestie. V jeho strede postavil v r. 1461 Jura...
Reduta
Reduta Na mieste reduty stála v minulosti strážna veža, ktorú prestavala v 17. storočí rodina Thököly na tzv. panský dom. V r. 1705 – 1707 bola v budove tlačiareň Mateja Glasera – Vitraria, ktorý vydával knihy slovenské, nemecké, maďarské a latinské. V r. 1...
Starý trh
Starý trh Starý trh sa považuje za jednu z najstarších kežmarských ulíc – základy väčšiny domov pochádzajú z 13. storočia a vo viacerých sa nachádzajú náznaky tzv. vežových domov. Na hornom i dolnom konci ulice sú typické spišské remeselné domy – za domkami v ...

Informácie

Všetky potrebné informácie o prehliadkach mesta, pamätihodnostiach, cenách, ubytovaní a pod. vám poskytne Kežmarská informačná agentúra (KIA).

e-mail: info@kezmarok.sk,
tel.: +421/(0)52/449 21 35

Ako často navštevujete mesto Kežmarok?

Dotazník

Audioguide

Audioguide

Videoklip

Videoklip Kežmarok 2015

Festival remesiel EĽRO

Európske ľudové remeslo

Kalendár kultúr. podujatí

Propagačné materiály