Organizovanie kultúrnych podujatí, divadelných podujatí, kongresov, gastronomické akcie pre turistov

  • Adresa: Šrobárova 40
    Poprad
    058 01
  • Telefón: 0903/691457, 052/7888041, fax 052/7888043
  • E-mail: elel@nextra.sk

Informácie

Všetky potrebné informácie o prehliadkach mesta, pamätihodnostiach, cenách, ubytovaní a pod. vám poskytne Kežmarská informačná agentúra (KIA).

e-mail: info@kezmarok.sk,
tel.: +421/(0)52/449 21 35

Ako často navštevujete mesto Kežmarok?

Dotazník

Audioguide

Audioguide

Videoklip

Videoklip Kežmarok 2015

Festival remesiel EĽRO

Európske ľudové remeslo

Kalendár kultúr. podujatí

Propagačné materiály