Spišská Kapitula

  • Telefón: +421-907-388411 +421 904 021 788
  • E-mail: infocentrum@kapitula.sk
  • Web: www.kapitula.sk
  • Popis: Cirkevné mestečko pod Spišským hradom pri Spišskom Pod¬hradí. Zachovaný stavebný komplex domova opevnenia, ktorý sa vyvijal od 12.storočia. Neskororománska katedrála sv. Martina z 13. st. s gotickými prístavbami a unikátnym interiérom. Zachovaný aj neskororenesančný biskupsky palác. Prístup: Po ceste zo Sp. Pohradian a ceste Prešov-Levoča

    Sezóna: 1.5.2004 až 31.10.2004

Informácie

Všetky potrebné informácie o prehliadkach mesta, pamätihodnostiach, cenách, ubytovaní a pod. vám poskytne Kežmarská informačná agentúra (KIA).

e-mail: info@kezmarok.sk,
tel.: +421/(0)52/449 21 35

Ako často navštevujete mesto Kežmarok?

Dotazník

Audioguide

Audioguide

Videoklip

Videoklip Kežmarok 2015

Festival remesiel EĽRO

Európske ľudové remeslo

Kalendár kultúr. podujatí

Propagačné materiály