Virtuálna prehliadka mesta

Virtuálna prehliadka mesta
Spustiť virtuálnu prehliadku

Navštívte...

Hrad - múzeum
Hrad - múzeum Hrad patrí k typu tzv. mestských hradov – bol postavený priamo na území mesta Kežmarku pre...
Starý trh
Starý trh Starý trh sa považuje za jednu z najstarších kežmarských ulíc – základy väčšiny domov poch...
Areál Rímsko - katolického ...
Areál Rímsko - katolického kostola sv. Kríža, zvonica, mestská škola Celý areál bol v minulosti obkolesený ochranným múrom, z ktorého sa dodnes zachovala iba ...
Paulínsky kostol
Paulínsky kostol Kostol bol postavený v uličnej zástavbe na mieste troch meštianskych domov, ktoré darovalo...
Nový evanjelický kostol
Nový evanjelický kostol V druhej polovici 19. storočia sa kežmarskí evanjelici rozhodli pre stavbu nového, na pohľ...
Evanjelické Lýceum
Evanjelické Lýceum Prvé správy o existencii kežmarskej mestskej školy sú z roku 1383 – 1392. Je však predpokl...

www.tatryspispieniny.sk

Európske ľudové remeslo

Európske ľudové remesloKežmarok bol v minulosti slobodným kráľovským mestom. Slávu Kežmarku šírili umelci, spisovatelia, básnici, kupci, ale aj vynikajúci remeselníci. Na slávne remeselné a cechové tradície nadviazal od roku 1991 festival ľudových remesiel pod názvom Európske ľudové remeslo. Dnes je už festival remesiel vyhľadávaným medzinárodným kultúrno-spoločenským podujatím. Vždy počas druhého júlového týždňa sa na tri dni Kežmarok premení na trh remesiel.

Podujatiu predchádza historický sprievod mestom a slávnostné otvorenie ako za dávnych čias zabezpečuje trhový richtár s mešťanostami. Úlohou šermiarov je potom dobyť hradby a bránu, ktorá v tieto dni zdobí námestie a je vstupnou bránou do areálu. Vyše sedemdesiat dobových stánkov pre remeselníkov, hrad, jeho nádvorie a architektúra mešťanských domov na hradnom a hlavnom námestí dotvárajú vzácne prostredie...

Viac informácií nájdete na stránke elro.kezmarok.sk

Fotografie

EĽROEĽROEĽROEĽROEĽROEĽROEĽROEĽRO

EĽRO 2013

EĽRO 2013EĽRO 2013EĽRO 2013EĽRO 2013EĽRO 2013EĽRO 2013EĽRO 2013EĽRO 2013EĽRO 2013EĽRO 2013EĽRO 2013EĽRO 2013

Informácie

Všetky potrebné informácie o prehliadkach mesta, pamätihodnostiach, cenách, ubytovaní a pod. vám poskytne Kežmarská informačná agentúra (KIA).

e-mail: info@kezmarok.sk,
tel.: +421/(0)52/449 21 35

Ako často navštevujete mesto Kežmarok?

Dotazník

Audioguide

Audioguide

Videoklip

Videoklip Kežmarok 2015

Festival remesiel EĽRO

Európske ľudové remeslo

Kalendár kultúr. podujatí

Propagačné materiály